Skočiť na hlavný obsah
Európsky sociálny fond +

Podpora vo vašej krajine

V rámci zložky zdieľaného riadenia ESF+ Komisia neposkytuje priame financovanie projektov. Členské štáty a regióny sú zodpovedné za implementáciu financovania z ESF+.

Členské štáty sa môžu do veľkej miery rozhodnúť, ako chcú organizovať implementáciu ESF+. Po dohode s Komisiou sa členské štáty môžu rozhodnúť, že budú mať len jeden národný program ESF+, implementovať ESF+ budú prostredníctvom súboru regionálnych programov alebo skombinujú oba prístupy. Riadiace orgány ESF+ potom vyberú projekty na základe ich relevantnosti pre vnútroštátne a/alebo regionálne programy.

Príjemcovia sú zapojení do podávania žiadostí o projekty ESF a ESF+ a ich realizácie. Táto široká škála organizácií zahŕňa orgány verejnej správy, organizácie pracovníkov a zamestnávateľov, mimovládne organizácie (MVO), charitatívne organizácie a spoločnosti. Jednotlivci zúčastňujúci sa na projektoch ESF/ESF+ sa nazývajú účastníci. Medzi týchto jednotlivcov patria pracovníci absolvujúci odbornú prípravu zameranú na nové zručnosti, mladí uchádzači o zamestnanie absolvujúci stáže, žiadatelia o poradenstvo týkajúce sa začatia podnikania, ako aj deti alebo študenti zapojení do programov v oblasti vzdelávania a/alebo starostlivosti.

Organizácie a jednotlivci, ktorí majú záujem o financovanie z ESF+ alebo ktorí chcú predložiť návrh projektu, by si mali prezrieť príslušné národné a regionálne webové stránky ESF/ESF+. Prípadne sa môžu obrátiť na riadiaci orgán ESF+ vo svojej krajine alebo vo svojom regióne.

 

Latest news & videos