Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Sociālais fonds Plus

Atbalsts jūsu valstī

Komisija nesniedz tiešu finansējumu projektu īstenošanai ESF+ dalītās pārvaldības sadaļā.  Par ESF+ finansējuma īstenošanu atbild dalībvalstis un reģioni.

Dalībvalstis lielā mērā var izlemt, kā tās vēlas organizēt ESF+ īstenošanu.  Vienojoties ar Komisiju, dalībvalstis var izvēlēties ESF+ īstenošanai veidot vienotu valsts programmu vai izmantot reģionālo programmu kopumu, vai apvienot abas šīs pieejas.   Pēc tam ESF+ vadošās iestādes atlasīs projektus, izvērtējot to atbilstību valsts un/vai reģionālajām programmām.  

Saņēmēji iesaistās ESF un ESF+ priekšlikumu iesniegšanā un projektu īstenošanā.  To vidū var būt dažādas organizācijas, tai skaitā valsts pārvaldes iestādes, darba ņēmēju un darba devēju organizācijas, nevalstiskas organizācijas, labdarības organizācijas un uzņēmumi. Privātpersonas, kas piedalās ESF un ESF+ projektos, sauc par dalībniekiem.  Šīs personas var būt darba ņēmēji, kas apgūst jaunas prasmes, gados jauni darba meklētāji, cilvēki, kam vajadzīgs padoms par to, kā izveidot savu uzņēmumu, kā arī bērni vai studenti, kas piedalās izglītības un/vai aprūpes programmās.

Organizācijām un privātpersonām, kas vēlas pieteikties ESF+ finansējumam vai iesniegt projekta priekšlikumu, vajadzētu iepazīties ar informāciju, kas publicēta attiecīgās valsts vai reģiona ESF un ESF+ vietnēs.  Vēl tās var sazināties ar ESF+ vadošo iestādi savā valstī vai reģionā.