Hyppää pääsisältöön
Euroopan sosiaalirahasto plus

Maakohtaiset tukimahdollisuudet

ESR+:n yhteistyössä hallinnoitavan toimintalohkon puitteissa komissio ei tarjoa suoraa rahoitusta hankkeille.  Jäsenmaat ja alueet vastaavat ESR+:n rahoituksen toteuttamisesta.

Jäsenmaat voivat suurelta osin päättää itse, miten ne haluavat järjestää ESR+:n täytäntöönpanon.  Jäsenmaat voivat yhteisymmärryksessä komission kanssa päättää toteuttaa vain yhden kansallisen ESR+ -ohjelman, panna ESR+:n täytäntöön useiden alueellisten ohjelmien avulla tai yhdistää molemmat lähestymistavat.   ESR+:n hallintoviranomaiset valitsevat sitten hankkeet sen perusteella, mikä on niiden merkitys kansallisille ja/tai alueellisille ohjelmille.  

Tuensaajat osallistuvat ESR- ja ESR+ -hankerahoituksen hakemiseen ja hankkeiden toteuttamiseen.  Näitä organisaatioita on monenlaisia, ja niihin kuuluvat muun muassa julkishallinto, työntekijä- ja työnantajajärjestöt, kansalaisjärjestöt, hyväntekeväisyysjärjestöt ja yritykset. ESR- ja ESR+ -hankkeisiin osallistuvia henkilöitä kutsutaan osallistujiksi.  Tällaisia henkilöitä voivat olla esimerkiksi uusia taitoja kouluttautumalla hankkivat työntekijät, työharjoitteluun osallistuvat nuoret työnhakijat, oman yrityksen perustamiseen liittyviä neuvoja hakevat henkilöt sekä koulutus- ja/tai hoito-ohjelmiin osallistuvat nuoret ja opiskelijat.

Organisaatioiden ja henkilöiden, jotka haluavat hakea ESR+ -rahoitusta tai haluavat esittää hanke-ehdotuksen, kannattaa tutustua oman jäsenmaansa ja alueensa ESR-/ESR+ -verkkosivustoihin.  Ne voivat myös ottaa yhteyttä oman maansa tai alueensa ESR+ -hallintoviranomaiseen.

 

Latest news & videos