Przejdź do treści
Europejski Fundusz Społeczny Plus

Wsparcie w Twoim kraju

W ramach komponentu EFS+ objętego zarządzaniem dzielonym Komisja nie finansuje bezpośrednio projektów. Państwa członkowskie i regiony są odpowiedzialne za wdrażanie finansowania z EFS+.

Państwa członkowskie mogą w dużej mierze decydować, w jaki sposób chcą zorganizować wdrażanie EFS+.  W porozumieniu z Komisją państwa członkowskie mogą się zdecydować na przyjęcie tylko jednego krajowego programu EFS+, na wdrażanie EFS+ za pomocą zestawu programów regionalnych lub na połączenie obu tych podejść. Instytucje zarządzające EFS+ dokonają następnie wyboru projektów, kierując się ich znaczeniem dla programów krajowych lub regionalnych.  

Beneficjenci są zaangażowani w ubieganie się o projekty EFS i EFS+ oraz ich wdrażanie. Ta szeroka grupa organizacji obejmuje administrację publiczną, organizacje pracowników i pracodawców, organizacje pozarządowe (NGO), organizacje charytatywne i przedsiębiorstwa. Osoby, które biorą udział w projektach EFS/EFS+, nazywane są uczestnikami. Osoby te mogą obejmować pracowników nabywających nowe umiejętności, młode osoby poszukujące pracy, które rozpoczynają staż, osoby poszukujące porady na temat zakładania własnej działalności gospodarczej, a także dzieci lub studentów uczestniczących w programach edukacyjnych lub opiekuńczych.

Organizacje i osoby zainteresowane złożeniem wniosku o dofinansowanie z EFS+ – lub chcące złożyć propozycję projektu – powinny zapoznać się z krajowymi i regionalnymi stronami internetowymi poświęconymi EFS/EFS+.  Mogą się one także skontaktować z instytucją zarządzającą EFS+ w swoim kraju lub regionie.

 

Latest news & videos