Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska socialfonden+

Stöd i ditt land

Kommissionen bidrar inte med direkt finansiering till projekt inom ESF+ som genomförs med delad förvaltning. Det är medlemsländerna och regionerna som ansvarar för vilka projekt som ska finansieras.

Medlemsländerna kan i stor utsträckning själva bestämma hur de vill organisera genomförandet av ESF+. Efter överenskommelse med kommissionen kan de välja att ha bara ett enda nationellt ESF+-program, flera regionala program eller kombinera de båda metoderna. Förvaltningsmyndigheterna för ESF+ väljer sedan ut projekt utifrån hur relevanta de är för de nationella och/eller regionala programmen. 

Bidragsmottagarna ansöker om och genomför projekt inom ESF och ESF+. Organisationer som kan ansöka är bland andra offentliga förvaltningar, arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, icke-statliga organisationer, välgörenhetsorganisationer och företag. Privatpersoner som deltar i projekt inom ESF och ESF+ kallas deltagare. Det kan vara arbetstagare som fortbildar sig, unga arbetssökande som får praktik, personer som söker råd om hur man startar eget och barn eller elever som deltar i utbildnings- eller omsorgsprogram.

Organisationer eller privatpersoner som vill ansöka om finansiering från ESF+ eller lämna in ett projektförslag hittar mer information på sina nationella och regionala webbplatser för ESF och ESF+. De kan också kontakta förvaltningsmyndigheten för ESF+ i sitt land eller sin region.

Latest news & videos