Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Sotsiaalfond+

Toetus liikmesriikidele

ESF+ eelarve jagatud täitmise raames ei rahasta komisjon projekte otse.  ESF+ vahendite rakendamise eest vastutavad liikmesriigid ja piirkonnad

Liikmesriigid võivad suuresti ise otsustada, kuidas nad soovivad ESF+ vahendeid rakendada.  Kokkuleppel komisjoniga võivad liikmesriigid valida ainult ühe riikliku ESF+ programmi, rakendada ESF+ mitme piirkondliku programmi kaudu või kombineerida mõlemat lähenemisviisi.   ESF+ korraldusasutused valivad seejärel välja projektid, lähtudes nende olulisusest riiklike ja/või piirkondlike programmide jaoks.  

Toetusesaajad on kaasatud ESFi ja ESF+ projektidega seotud taotlus- ja rakendusmenetlustesse.  Nendesse menetlustesse on kaasatud nii haldusasutused, töötajate ja tööandjate organisatsioonid, vabaühendused, heategevusorganisatsioonid kui ka äriühingud. Isikuid, kes osalevad ESF/ESF+ projektides, kutsutakse osalejateks.  Nende hulka võivad kuuluda uusi oskusi omandavad töötajad, noored tööotsijad, kellele pakutakse tööpraktikat, inimesed, kes soovivad saada nõu oma ettevõtte loomiseks, ning haridus- ja/või hooldusprogrammides osalevad lapsed või õpilased.

Organisatsioonid ja üksikisikud, kes on huvitatud ESF+ rahastuse taotlemisest või soovivad esitada projektiettepaneku, peaksid tutvuma riigi ja piirkonna ESF/ESF+ veebisaitidega  või võtma ühendust oma riigi või piirkonna ESF+ korraldusasutusega.

Latest news & videos