Mergi la conţinutul principal
Fondul social european Plus

Sprijinul în țara dumneavoastră

În cadrul componentei FSE+ cu gestiune partajată, Comisia nu acordă finanțare directă pentru proiecte.  Statele membre și regiunile răspund de implementarea finanțării FSE+.

Statele membre pot decide în mare măsură cum doresc să organizeze implementarea FSE+.  În acord cu Comisia, statele membre pot alege să aibă doar un singur program național FSE+, să implementeze FSE+ printr-o serie de programe regionale sau să combine ambele abordări.   Autoritățile de management al FSE+ vor selecta apoi proiectele în funcție de relevanța pentru programele naționale și/sau regionale.  

Beneficiarii sunt implicați în solicitarea și în implementarea fondurilor FSE și în proiectele FSE+.  Această mare diversitate de organizații include administrații publice, organizații sindicale și patronale, organizații neguvernamentale (ONG-uri), organizații de binefacere și companii. Persoanele fizice care iau parte la proiectele FSE/FSE+ se numesc participanți.  Printre participanți se pot număra lucrători care urmează cursuri pentru a dobândi noi competențe, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă care urmează stagii de practică, persoane care au nevoie de consultanță pentru a-și crea propria afacere, precum și copii sau studenți care participă la programe de învățământ și/sau de îngrijire.

Organizațiile și persoanele care doresc să solicite finanțare prin FSE+ – sau care doresc să depună o propunere de proiect – trebuie să consulte site-urile web naționale și regionale dedicate FSE/FSE+.  Alternativ, pot contacta autoritatea de management FSE+ din țara sau regiunea lor.