Skočiť na hlavný obsah
Európsky sociálny fond +
Social Innovation Match (SIM)
Find Europe's best social innovation projects and organisations!
New ALMA initiative financed by ESF+
The European Pillar of Social Rights
Making social rights a reality through ESF+ funding
Fi-Compass advisory platform
for EU shared management financial instruments

Highlights

Be enterpreneurial - The story of Augustinas

Augustinas Gutauskas taught himself to sew and took part in the "Be Enterpreneurial" project funded by the European Social Fund. The project encouraged Augustinas to turn his sewing hobby into a business.

Čo je ESF+

What is esf+ collage
Európsky sociálny fond + (ESF+) je hlavným nástrojom Európskej únie (EÚ) na investovanie do ľudí. ESF+, s rozpočtom takmer 99,3 miliardy eur na obdobie 2021 až 2027, bude naďalej významne prispievať k politikám EÚ v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí, vzdelávania a zručností vrátane štrukturálnych reforiem v týchto oblastiach.