Skip to main content
Evropski socialni sklad +

Podpora v vaši državi

Komisija v okviru deljenega upravljanja ESS+ ne zagotavlja neposrednega financiranja za projekte.  Države članice in regije so odgovorne za izvajanje financiranja ESS+.

Države članice se lahko v veliki meri odločijo, kako bodo organizirale izvajanje ESS+.  V dogovoru s Komisijo se lahko države članice odločijo za en sam nacionalni program ESS+, izvajanje ESS+ prek sklopa regionalnih programov ali kombinacijo obeh pristopov.   Organi upravljanja ESS+ bodo nato projekte izbrali glede na njihov pomen za nacionalne in/ali regionalne programe.  

Upravičenci sodelujejo pri prijavi in izvajanju projektov ESS in ESS+.  Med temi številnimi organizacijami so javne uprave, delavske in delodajalske organizacije, nevladne organizacije (NVO), dobrodelne organizacije in podjetja. Posamezniki, ki sodelujejo v projektih ESS/ESS+, se imenujejo udeleženci.  Med te posameznike lahko spadajo delavci, ki se učijo novih znanj in spretnosti, mladi iskalci zaposlitve na delovnih praksah, ljudje, ki iščejo nasvete o ustanovitvi lastnega podjetja, ter otroci ali študenti, ki sodelujejo v izobraževalnih programih in/ali programih oskrbe.

Organizacije in posamezniki, ki se želijo prijaviti za financiranje ESS+ ali želijo predložiti predlog projekta, naj si ogledajo svoja nacionalna in regionalna spletna mesta ESS/ESS+.  Lahko pa se obrnejo tudi na organ upravljanja ESS+ v svoji državi ali regiji.