Přejít k hlavnímu obsahu
Evropský sociální fond plus

Podpora poskytovaná ve vaší zemi

Komise neposkytuje v rámci sdíleného řízení fondu ESF+ přímé financování projektů. Za realizaci financování z fondu ESF+ nesou odpovědnost členské státy a regiony.

Do značné míry je na členských státech, jak budou provádění fondu ESF+ organizovat. Po dohodě s Komisí se mohou rozhodnout, že budou mít buď pouze jeden národní program ESF+, nebo budou fond ESF+ provádět prostřednictvím souboru regionálních programů, popř. mohou oba tyto přístupy zkombinovat. Řídicí orgány fondu ESF+ pak vyberou projekty na základě jejich významu z hlediska vnitrostátních a/nebo regionálních programů.

Úkolem příjemců je podat žádost o financování svých projektů z fondů ESF a ESF+ a posléze tyto projekty realizovat. Mezi příjemce patří široká škála organizací, např. orgány veřejné správy, organizace zaměstnanců a zaměstnavatelů, nevládní organizace, charitativní organizace a podniky. Jednotlivci, kteří se účastní projektů financovaných z fondu ESF/ESF+, se nazývají účastníci. Může se jednat například o pracovníky absolvující odbornou přípravu vedoucí k získání nových dovedností, mladé uchazeče o zaměstnání absolvující stáž, žadatele o poradenství ohledně toho, jak založit vlastní podnik, jakož i děti nebo studenty, kteří se účastní vzdělávacích a/nebo pečovatelských programů.

Organizace a jednotlivci, kteří mají zájem o financování z fondu ESF+ nebo chtějí předložit návrh projektu, by měli navštívit národní nebo regionální internetové stránky věnované fondu ESF/ESF+. Případně se mohou obrátit na řídicí orgán fondu ESF+ v jejich zemi nebo regionu.