Gå til hovedindhold
Europæiske Socialfond Plus

Støtte i dit land

Kommissionen yder ikke direkte finansiering til projekter, der hører under indsatsområdet under delt forvaltning under ESF+.  Medlemslandene og regionerne er ansvarlige for gennemførelsen af finansieringen under ESF+.

Medlemslandene kan i vid udstrækning selv beslutte, hvordan de vil tilrettelægge gennemførelsen af ESF+.  Efter aftale med Kommissionen kan medlemslandene vælge kun at have et enkelt nationalt ESF+-program, gennemføre ESF+ gennem en række regionale programmer eller kombinere begge tilgange.   De myndigheder, der forvalter ESF+, udvælger derefter projekter på grundlag af deres relevans for de nationale og/eller regionale programmer.  

Støttemodtagerne ansøger om og gennemfører ESF- og ESF+-projekter.  Den brede kreds af organisationer omfatter offentlige forvaltninger, arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer, ikke-statslige organisationer (NGO'er), velgørende organisationer og virksomheder. Enkeltpersoner, der deltager i ESF-/ESF+-projekter, kaldes deltagere.  Det kan være arbejdstagere, der gennemfører uddannelse med henblik på nye færdigheder, unge jobsøgende i praktik, personer, der søger rådgivning om, hvordan de etablerer egen virksomhed, samt børn eller studerende, der deltager i uddannelses- og/eller plejeprogrammer.

Organisationer og enkeltpersoner, der er interesserede i at ansøge om støtte fra ESF+ eller ønsker at indsende et projektforslag, kan finde yderligere information på de nationale og regionale websteder for ESF og ESF+.  Alternativt kan de kontakte forvaltningsmyndigheden for ESF+ i deres land eller region.