Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+

Στήριξη στη χώρα σας

Στο πλαίσιο του σκέλους επιμερισμένης διαχείρισης του ΕΚΤ+, η Επιτροπή δεν παρέχει άμεση χρηματοδότηση για έργα.  Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση της χρηματοδότησης από το ΕΚΤ+.

Τα κράτη μέλη μπορούν σε μεγάλο βαθμό να αποφασίσουν πώς επιθυμούν να οργανώσουν την υλοποίηση του ΕΚΤ+.  Κατόπιν συμφωνίας με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να εφαρμόσουν ένα μόνο εθνικό πρόγραμμα ΕΚΤ+, να υλοποιήσουν το ΕΚΤ+ μέσω δέσμης περιφερειακών προγραμμάτων ή να συνδυάσουν τις δύο αυτές προσεγγίσεις.   Στη συνέχεια, οι διαχειριστικές αρχές του ΕΚΤ+ επιλέγουν έργα βάσει της συνάφειάς τους με εθνικά και/ή περιφερειακά προγράμματα.  

Οι δικαιούχοι συμμετέχουν στην υποβολή αιτήσεων και στην υλοποίηση των έργων του ΕΚΤ και του ΕΚΤ+.  Σε αυτό το ευρύ φάσμα οργανώσεων περιλαμβάνονται δημόσιες διοικήσεις, οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών, μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), φιλανθρωπικές οργανώσεις και εταιρείες. Τα άτομα που συμμετέχουν σε έργα ΕΚΤ/ΕΚΤ+ αποκαλούνται συμμετέχοντες.  Στα εν λόγω άτομα περιλαμβάνονται εργαζόμενοι που καταρτίζονται για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, νέοι που αναζητούν εργασία και στους οποίους προσφέρονται θέσεις πρακτικής άσκησης, άτομα που αναζητούν συμβουλές για τη σύσταση της δικής τους επιχείρησης, καθώς και παιδιά ή σπουδαστές που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα και/ή προγράμματα φροντίδας.

Οι οργανώσεις και τα άτομα που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση από το ΕΚΤ+ —ή επιθυμούν να υποβάλουν πρόταση έργου— θα πρέπει να συμβουλεύονται τους εθνικούς και περιφερειακούς ιστοτόπους του ΕΚΤ/ΕΚΤ+.  Εναλλακτικά, μπορούν να επικοινωνούν με τη διαχειριστική αρχή του ΕΚΤ+ στη χώρα ή την περιφέρειά τους.

Latest news & videos