Skočiť na hlavný obsah
Európsky sociálny fond +

EaSI vo vašej krajine

EaSI – príklady projektov a organizácie

V rámci predchádzajúceho programu v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) na roky 2014 – 2020 boli uverejnené správy o projektoch a organizáciách financovaných z programu EaSI. Opisy projektov a organizácie môžu pomôcť lepšie pochopiť, na čo EaSI slúži a aké druhy opatrení financuje prostredníctvom výziev na predkladanie návrhov. K dispozícii sú tiež informácie o organizáciách zapojených do programu EaSI.

Pokiaľ ide o zložku ESF+ EaSI, projekty sa budú propagovať v časti Projekty a výsledky na stránke ESF+ EaSI portálu financovania a ponúk. Dostupné budú aj ďalšie informácie a štatistiky týkajúce sa návrhov, mier úspešnosti, financovaných projektov a účastníkov.

Na tomto webovom sídle budú v časti „Projekty“ zobrazené aj vybrané a dokončené projekty.

Okrem toho sa v systéme finančnej transparentnosti EÚ uvádzajú aj informácie o projektoch podporených z programu EaSI vrátane organizácií do nich zapojených. Možno si ich prezrieť v časti „EMPL – Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie“, ktoré je zodpovedným odborom, typ akcie „1.1.6 – Zamestnanosť a sociálna inovácia (EaSI)“. Kliknutím na „ďalšie možnosti“ môžu používatelia ďalej vyberať medzi „grantmi“, „cenami“, „verejným obstarávaním“ atď.

V neposlednom rade si možno niektoré vybrané projekty programu EaSI pozrieť v prehľade Európskej komisie s názvom Príklady projektov financovaných EÚ, a to kliknutím na „rozšírené vyhľadávanie“ a výberom „Zamestnanosť a sociálna inovácia“ v poli „názov programu“.

Okrem toho sa na stránke ESF+ EaSI portálu financovania a ponúk nachádza aj časť „Čo je nové“ s aktualitami o zložke EaSI. Komisia bude na tomto mieste informovať o podujatiach týkajúcich sa programu EaSI vrátane podujatí organizovaných vo vašej krajine a uverejňovať články o tejto zložke.

Zástupca technickej pracovnej skupiny ESF+ EaSI vo vašej krajine

Zložku EaSI podporuje technická pracovná skupina EaSI v rámci výboru ESF+, ktorá sa skladá zo zástupcov Európskej komisie a vlád členských štátov, ako aj tretích krajín pridružených k tejto zložke. Technická pracovná skupina EaSI dohliada na to, aby sa pri príprave ročných pracovných programov EaSI prihliadalo na pripomienky kľúčových zainteresovaných strán. Táto technická pracovná skupina EaSI sa zaoberá aj aspektmi vykonávania zložky EaSI.

Viac informácií sa nachádza na stránke výboru ESF+.

Národné kontaktné miesta programu EaSI

Podľa ročného pracovného programu 2021 Komisia zriadi národné kontaktné miesta pôsobiace v mene alebo v rámci vnútroštátnych, regionálnych a/alebo miestnych orgánov s cieľom propagovať zložku EaSI a jej výsledky v členských štátoch a iných zúčastnených krajinách. Tým sa zvýši účasť na zložke EaSI a umožní sa rozšírenie, opakovanie a/alebo uplatňovanie výsledkov dosiahnutých v rámci projektov EaSI. Kontaktné údaje týchto národných kontaktných miest budú v primeranom čase sprístupnené na tejto stránke.

EaSI – príklady projektov a organizácie

V rámci predchádzajúceho programu v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) na roky 2014 – 2020 boli uverejnené správy o projektoch a organizáciách financovaných z programu EaSI. Opisy projektov a organizácie môžu pomôcť lepšie pochopiť, na čo EaSI slúži a aké druhy opatrení financuje prostredníctvom výziev na predkladanie návrhov. K dispozícii sú tiež informácie o organizáciách zapojených do programu EaSI.

Pokiaľ ide o zložku ESF+ EaSI, projekty sa budú propagovať v časti Projekty a výsledky na stránke ESF+ EaSI portálu financovania a ponúk. Dostupné budú aj ďalšie informácie a štatistiky týkajúce sa návrhov, mier úspešnosti, financovaných projektov a účastníkov.

Na tomto webovom sídle budú v časti „Projekty“ zobrazené aj vybrané a dokončené projekty.

Okrem toho sa v systéme finančnej transparentnosti EÚ uvádzajú aj informácie o projektoch podporených z programu EaSI vrátane organizácií do nich zapojených. Možno si ich prezrieť v časti „EMPL – Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie“, ktoré je zodpovedným odborom, typ akcie „1.1.6 – Zamestnanosť a sociálna inovácia (EaSI)“. Kliknutím na „ďalšie možnosti“ môžu používatelia ďalej vyberať medzi „grantmi“, „cenami“, „verejným obstarávaním“ atď.

V neposlednom rade si možno niektoré vybrané projekty programu EaSI pozrieť v prehľade Európskej komisie s názvom Príklady projektov financovaných EÚ, a to kliknutím na „rozšírené vyhľadávanie“ a výberom „Zamestnanosť a sociálna inovácia“ v poli „názov programu“.

Okrem toho sa na stránke ESF+ EaSI portálu financovania a ponúk nachádza aj časť „Čo je nové“ s aktualitami o zložke EaSI. Komisia bude na tomto mieste informovať o podujatiach týkajúcich sa programu EaSI vrátane podujatí organizovaných vo vašej krajine a uverejňovať články o tejto zložke.

Zástupca technickej pracovnej skupiny ESF+ EaSI vo vašej krajine

Zložku EaSI podporuje technická pracovná skupina EaSI v rámci výboru ESF+, ktorá sa skladá zo zástupcov Európskej komisie a vlád členských štátov, ako aj tretích krajín pridružených k tejto zložke. Technická pracovná skupina EaSI dohliada na to, aby sa pri príprave ročných pracovných programov EaSI prihliadalo na pripomienky kľúčových zainteresovaných strán. Táto technická pracovná skupina EaSI sa zaoberá aj aspektmi vykonávania zložky EaSI.

Viac informácií sa nachádza na stránke výboru ESF+.

Národné kontaktné miesta programu EaSI

Podľa ročného pracovného programu 2021 Komisia zriadi národné kontaktné miesta pôsobiace v mene alebo v rámci vnútroštátnych, regionálnych a/alebo miestnych orgánov s cieľom propagovať zložku EaSI a jej výsledky v členských štátoch a iných zúčastnených krajinách. Tým sa zvýši účasť na zložke EaSI a umožní sa rozšírenie, opakovanie a/alebo uplatňovanie výsledkov dosiahnutých v rámci projektov EaSI. Kontaktné údaje týchto národných kontaktných miest budú v primeranom čase sprístupnené na tejto stránke.

Latest news & videos