Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Sociālais fonds Plus

Sociālā inovācija un transnacionālā sadarbība

Sociālās inovācijas mērķis ir pilnveidot eiropiešu dzīvi, uzlabojot darba apstākļus, izglītību, kopienu attīstību un veselības aprūpi, kā arī risinot tādas būtiskas problēmas kā nabadzība un diskriminācija. Lai Eiropa rastu jaunus risinājumus problēmām, ar ko ikdienā saskaras mūsu sabiedrība, ir nepieciešama publiskā sektora iestāžu, pilsoniskās sabiedrības, akadēmiķu un uzņēmumu iesaiste.

ESF+ atbalsts sociālajai inovācijai

Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) turpinās atbalstīt sociālās inovācijas, īstenojot vairākus pasākumus, un dalībvalstis tiek aicinātas sociālās inovācijas atbalstam izmantot ESF finansējumu, veicot īpašas darbības savas valsts/reģiona kontekstā.

Līdztekus dalībvalstu centieniem sociālās inovācijas atbalstam tiek īstenotas arī vairākas ES līmeņa darbības.

ESF sociālā inovācija +

Šī jaunā 197 miljonus eiro vērtā iniciatīva ietvers ES mēroga starptautiskus projektus, kuru mērķis būs izstrādāt, replicēt un izvērst inovatīvus risinājumus. Tiks izveidots arī Eiropas Sociālās inovācijas kompetences centrs, kas apkopos, izvērtēs, izstrādās, apstiprinās un izplatīs atbilstošus sociālās inovācijas rīkus un metodes. Iniciatīva ESF vadošajām iestādēm un citām attiecīgajām ieinteresētajām personām piedāvās savstarpējas mācīšanās, prasmju veidošanas un tīklošanas iespējas.

Starpvalstu sadarbības platforma

Šī platforma koordinē gūtās pieredzes un informācijas apmaiņu starp vadošajām iestādēm, un tā būs pieejama līdz brīdim, kad sāks darboties Eiropas Sociālās inovācijas kompetences centrs. Līdztekus sociālajai inovācijai platforma attīstīs arī šādas prakses kopienas:

  • nodarbinātība, izglītība un apmācība;
  • sociālā iekļaušana;
  • uz rezultātiem balstīta pārvaldība.

Sociālās inovācijas datubāze

Patlaban tiek izstrādāta jauna sociālās inovācijas datubāze, kas nodrošinās sociālās inovācijas iniciatīvu pamanāmību, publiskos labas prakses piemērus un veicinās partnerību veidošanu.

Datubāze sāks darboties 2021. gada rudenī, un līdz tam brīdim tajā būs iekļauti 100 valsts vai ES finansēti gadījumu pētījumi, ko papildinās pamatojoša informācija no vadošajām iestādēm un projektu atbalsta saņēmējiem. Nākotnē par tās papildināšanu un pārvaldīšanu atbildēs Eiropas Sociālās inovācijas kompetences centrs.

Valstu sociālās inovācijas kompetences centri

Sākot no 2021. gada maija divu gadu periodā tiks īstenoti seši projekti, kuru ietvaros gandrīz visās dalībvalstīs tiks izveidoti sociālās inovācijas kompetences centri. Šie centri palīdzēs vadošajām iestādēm plānot un īstenot darbības sociālās inovācijas jomā, kā arī organizēt spēju veidošanas un tīklošanas pasākumus vietējo organizāciju atbalstam.

ESF+ EaSI sadaļa

Sociālā inovācija saņems atbalstu arī no ESF+ Nodarbinātības un sociālās inovācijas sadaļas (EaSI). Tas ietvers ES mēroga uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, kuru mērķis būs atbalstīt Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanu, kā arī reaģēt uz jaunām vajadzībām vietējā līmenī.