Gå til hovedindhold
Europæiske Socialfond Plus

Sådan får vi ALMA til at fungere

cooks learning in kitchen
(c) Den Europæiske Union

ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve) er et initiativ målrettet unge i alderen 18-29 år, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET'er).

Målet med ALMA er at få flere unge ind på arbejdsmarkedet og i samfundslivet ved at anvende udlandsophold som et vigtigt redskab for deres faglige og personlige udvikling.

Initiativet giver dem en enestående mulighed for at få erhvervserfaring og lære nye færdigheder i forskellige EU-lande. Med ALMA får hver enkelt deltager en personlig plan og mentorforløb med fokus på praktisk arbejdsrelateret læring i udlandet. 

Denne side indeholder praktisk information for ESF+-forvaltningsmyndigheder, sende- og modtageorganisationer og fremtidige ALMA-deltagere. Læs mere i ALMA-håndbogen.

Forvaltningsmyndigheder

ALMA-initiativet kan medvirke til at nå flere specifikke målsætninger for ESF+:

  • ungdomsbeskæftigelse (a),
  • lige adgang til uddannelse og læringsophold i udlandet (f),
  • aktiv inklusion (h),
  • socioøkonomisk integration af tredjelandsstatsborgere og marginaliserede samfundsgrupper (i) og (j),
  • social inklusion af personer, der er truet af fattigdom (l).

Medlemslandene kan desuden bruge ALMA til at opfylde kravene i ESF+ om at koncentrere indsatsen om unge og social inklusion.  

ALMA er berettiget til op til 95 % medfinansiering som led i den obligatoriske prioritet social innovation. Hvis programlægningen er i gang, kan ALMA medtages i de aktiviteter, der understøtter specifikke mål vedrørende social inklusion eller ungdomsbeskæftigelse. Ved programændringer kan der tilføjes direkte ALMA-referencer senere.

ALMA-netværket forbinder ESF+-forvaltningsmyndigheder og gennemførelsesorganer, der er involveret i eller planlægger at deltage i ALMA-initiativer. Netværket letter gennemførelsen af ALMA-mobilitetsprojekter på tværs af EU-lande og regioner. Hvis du vil deltage eller spørge om noget, kan du kontakte: alma@esf.lt

Forenklede omkostningsmodeller på EU-plan, der omfatter målgrupper, programcyklusser, kvalitetsstandarder og støtteberettigelseskriterier, er beskrevet i EU's delegerede retsakt

Sende- og modtageorganisationer

Organisationer, der er interesseret i at blive ALMA-partnere, kan registrere sig i ALMA-partnersøgningsdatabasen

Sendeorganisationer kan ansøge om ALMA-forlagsindkaldelser på nationalt eller regionalt plan. Kontakt forvaltningsmyndigheden i dit medlemsland eller din region for at få information om indkaldelsen.

Modtageorganisationer kan danne tværnationale partnerskaber med sendeorganisationer. Brug ALMA-partnersøgningsdatabasen eller kontakt den relevante forvaltningsmyndighed for at høre mere om partnerskabsmuligheder.

Andre enheder i de enkelte lande (virksomheder, ungdomsorganisationer, uddannelsescentre osv.) opfordres også til at registrere sig i databasen.

Fremtidige ALMA-deltagere

Enkeltpersoner kan ikke ansøge direkte om deltagelse i ALMA – det er de organisationer, der medfinansieres af nationale og regionale ESF+-programmer, som udpeger deltagerne. 

For at få information om ALMA i praksis skal du kontakte forvaltningsmyndigheden i dit land eller din region.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte: EMPL-ALMA@EC.EUROPA.EU