Gå til hovedindhold
Europæiske Socialfond Plus

Hvad står ESF+ for

Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) er EU's vigtigste instrument, når der handler om at investere i mennesker. Med et budget på næsten 99,3 mia. euro for 2021-2027 vil ESF+ fortsat yde et vigtigt bidrag til EU's beskæftigelses-, social-, uddannelses- og kompetenceudviklingspolitikker, herunder strukturelle reformer inden for disse områder.

Fonden vil også være en af hjørnestenene i EU's socioøkonomiske genopretning efter coronaviruspandemien. Pandemien har vendt op og ned på arbejdsmarkedsdeltagelsen, presset uddannelses- og sundhedssystemer og skabt øget ulighed. ESF+ vil være et af de centrale EU-instrumenter til at hjælpe medlemslandene med at tackle disse udfordringer.

Som led i samhørighedspolitikken vil ESF+ også fortsætte sin mission om at opfylde målene om økonomisk, social og territorial samhørighed i EU ved at mindske forskellene mellem medlemslandene og regionerne.

ESF+ – en kombination af fire fonde

ESF+ samler fire finansieringsinstrumenter, som ellers var separate instrumenter i programmeringsperioden

2014-20: Den Europæiske Socialfond (ESF), Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD), ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og EU-programmet for beskæftigelse og social innovation (EaSI).

Sådan vil ESF+ yde støtte

Støtte under ESF+ forvaltes hovedsagelig af medlemslandene, idét Kommissionen har en tilsynsfunktion. Finansiering finder derfor sted gennem