Gå til hovedindhold
Europæiske Socialfond Plus

Hvad står ESF+ for?

Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) er EU's vigtigste instrument til investering i mennesker og støtte til gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder. Med et budget på 142,7 mia. euro for 2021-2027 vil ESF+ fortsat yde et vigtigt bidrag til EU's beskæftigelses-, social-, uddannelses- og kompetenceudviklingspolitikker, bl.a. strukturelle reformer på disse områder.

Fonden bliver desuden en af grundpillerne i EU's socioøkonomiske genopretning efter coronaviruspandemien. Pandemien har svækket manges tilknytning til arbejdsmarkedet, presset uddannelses- og sundhedssystemerne og skabt øget ulighed. ESF+ skal være et af de centrale EU-instrumenter til at hjælpe medlemslandene med at tackle disse udfordringer.

Som led i samhørighedspolitikken skal ESF+ også arbejde videre med at opfylde målene om økonomisk, social og regional samhørighed i EU ved at mindske forskellene mellem medlemslandene og mellem regionerne.

ESF+ er en kombination af fire fonde

ESF+ samler fire finansieringsinstrumenter, som ellers var separate instrumenter i programperioden 2014-20: Den Europæiske Socialfond (ESF), Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD), ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og EU-programmet for beskæftigelse og social innovation (EaSI).

Sådan vil ESF+ yde støtte

Støtte under ESF+ forvaltes hovedsagelig af medlemslandene, idet Kommissionen har en tilsynsfunktion. Finansiering finder derfor sted gennem

Principperne i den europæiske søjle for sociale rettigheder gøres til virkelighed

De 20 principper i den europæiske søjle for sociale rettigheder er den drivkraft, der styrer os i retning af et socialt stærkt Europa, der er retfærdigt, inkluderende og fuldt af muligheder.  Principperne er tydeligt forbundet til ESF+ gennem fondens vigtigste målsætninger.

Latest news & videos