Gå til hovedindhold
Europæiske Socialfond Plus

ESF+ Direct (EaSI)

Illustration of the employment and social innovation strand

Indsatsområdet beskæftigelse og social innovation (EaSI) under den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) har et budget på 762 mio. euro. EaSI bygger på det tidligere program EaSI-programmet for 2014-2020, og har fortsat fokus på evidensbaseret politikudformning og sociale eksperimenter, støtte til jobmobilitet og aktiviteter i forbindelse med ikke-finansielle instrumenter, som er knyttet til det tidligere EaSI-delprogram mikrofinansiering og socialt iværksætteri.

Som led i ESF+ har EaSI det samme politiske mål som ESF+ med den europæiske søjle for sociale rettigheder som den vigtigste ramme.

EaSI er opbygget omkring følgende centrale politiske prioriteter:

            1) beskæftigelse og kompetenceudvikling

            2) arbejdsmarkeder og arbejdskraftens mobilitet

            3) social sikring og aktiv inklusion

            4) arbejdsvilkår

EaSI har til formål at støtte analytiske aktiviteter (undersøgelser, studier, statistiske data, metoder, klassificeringer, mikrosimuleringer, indikatorer, støtte til observatorier på EU-plan og benchmarks) med henblik på at fremme evidensbaseret politikudformning inden for områderne beskæftigelse og socialpolitik.

Under EaSI kan interessenter drage fordel af netværks- og kapacitetsopbygningsaktiviteter.

For at afhjælpe mangel på arbejdskraft og udvikle et integreret arbejdsmarked i EU anvendes programmet til at finansiere grænseoverskridende partnerskaber og tjenester i grænseoverskridende regioner samt EU-dækkende målrettede mobilitetsordninger med henblik på at besætte ledige stillinger i områder med arbejdsmarkedsuligheder.

Kommunikations- og formidlingsaktiviteter er også en vigtig del af programmet, navnlig gensidig læring gennem udveksling af praksis, innovative tilgange, fagfællebedømmelser og benchmarking, men også arrangementsguider, informationsmaterialer og mediedækning.