Gå til hovedindhold
Europæiske Socialfond Plus

EaSI i dit land

Eksempler på EaSI-projekter og EaSI-organisationer

Under det tidligere program for beskæftigelse og social innovation (EaSI) 2014-2020 blev der offentliggjort rapporter om projekter og organisationer finansieret af EaSI-programmet. Beskrivelserne af projekterne og organisationen kan give en bedre forståelse af, hvad EaSI gør, og hvilken type projekter EaSI finansierer gennem indkaldelser af forslag. De indeholder også oplysninger om de organisationer, der deltager i EaSI-programmet.

Projekter under ESF+-indsatsområdet EaSI bliver fremhævet i sektionen "Projekter og resultater" på ESF+ EaSI-siden på portalen for finansiering og udbud. Her kan du også se statistikker om forslag, succesrater, finansierede projekter og deltagere.

Udvalgte og afsluttede projekter omtales også på webstedet under "Projekter".

Derudover indeholder EU's ordning for finansiel gennemsigtighed oplysninger om støttede projekter under EaSI, herunder de organisationer, der medvirker i projekterne. Find oplysningerne ved at vælge "EMPL – Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion" under Ansvarlig afdeling og "1.1.6 – Beskæftigelse og social innovation (EaSI)" som aktionstype. Klik på "Yderligere muligheder" for yderligere at skelne mellem "tilskud", "priser", "offentlige indkøb" osv.

Sidst men ikke mindst kan oplysninger om udvalgte EaSI-projekter findes under Europa-Kommissionens oversigt "Eksempler på EU-finansierede projekter" ved at klikke på "avanceret søgning" og vælge "Beskæftigelse og social innovation" i feltet "programmets navn".

Desuden indeholder ESF+ EaSI-siden på portalen Finansiering og udbud sektionen "Nyheder", hvor nyheder om EaSI-indsatsområdet publiceres. Her informerer Kommissionen om arrangementer i tilknytning til EaSI, blandt andet arrangementer i dit land, og offentliggør artikler med information om indsatsområdet. 

Repræsentanten for den tekniske arbejdsgruppe for ESF + EaSI for dit land

EaSI-indsatsområdet støttes af EaSI's tekniske arbejdsgruppe under ESF+-udvalget, som består af Europa-Kommissionen og repræsentanter for regeringerne i medlemsstaterne og i tredjelande, der deltager i indsatsområdet. EaSI's tekniske arbejdsgruppe fører tilsyn med, at de vigtigste interessenter høres i forbindelse med udarbejdelsen af EaSI's årlige arbejdsprogrammer. EaSI's tekniske arbejdsgruppe drøfter også gennemførelsesaspekterne af EaSI-indsatsområdet.

Yderligere oplysninger findes på siden for ESF+-udvalget.

EaSI's nationale kontaktpunkter

I henhold til det årlige arbejdsprogram for 2021 vil Kommissionen oprette nationale kontaktpunkter, der arbejder på vegne af eller inden for de nationale, regionale og/eller lokale myndigheder med det formål at fremme EaSI-indsatsområdet og resultaterne heraf i medlemsstaterne og andre deltagende lande. Det skal bidrage til at øge deltagelsen i EaSI-indsatsområdet og til opskalering, reproduktion og/eller mainstreaming af de resultater, der er opnået gennem EaSI-projekter. Kontaktoplysningerne til de nationale kontaktpunkter bliver tilgængelige på siden, når de foreligger.