Gå til hovedindhold
Europæiske Socialfond Plus

Social innovation og tværnationalt samarbejde

Social innovation sigter mod at fremme det sociale liv i Europa gennem bedre arbejdsvilkår, uddannelse, social udvikling eller sundhed eller ved at løse kritiske problemer, såsom fattigdom eller diskrimination. Ved at inddrage offentlige myndigheder, civilsamfundet, den akademiske verden og erhvervslivet kan Europa finde nye løsninger på indgroede problematikker, som vores fælles samfund står over for.

ESF+-midler til social innovation

Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) vil fortsat støtte sociale innovationer med flere foranstaltninger, og medlemslandene opfordres til at støtte social innovation med ESF-midler gennem specifikke aktioner på nationalt/regionalt plan.

Ud over medlemslandenes interventioner er følgende aktioner på EU-plan rettet mod social innovation:

ESF social innovation plus

Dette nye initiativ vil med sine 197 mio. euro omfatte EU-dækkende, multinationale projekter, der skal udvikle, udbrede og opskalere innovative løsninger. Der vil også blive etableret et europæisk kompetencecenter for social innovation, som skal indsamle, evaluere, udvikle, validere og formidle egnede værktøjer og metoder til social innovation. Initiativet vil tilbyde gensidig læring, kapacitetsopbygning og netværksaktiviteter for ESF-forvaltningsmyndighederne og andre relevante interessenter.

Tværnational samarbejdsplatform

Platformen er en midlertidig løsning, indtil det europæiske kompetencecenter for social innovation er etableret, der anvendes til at koordinere opnåede erfaringer og informationsudveksling mellem forvaltningsmyndighederne. Ud over social innovation vil platformen også blive brugt til at udvikle følgende praksisfællesskaber:

  • Beskæftigelse, uddannelse og færdigheder
  • Social inklusion
  • Resultatbaseret forvaltning

Database for social innovation

En ny database for social innovation er i øjeblikket under udarbejdelse for at gøre sociale innovationsinitiativer mere synlige, udbrede bedste praksis og lette partnerskabsdannelse.

Når databasen lanceres i efteråret 2021, vil den indeholde 100 casestudier, der støttes gennem nationale midler eller EU-midler – med yderligere dokumentation fra forvaltningsmyndigheder og projektstøttemodtagere. I fremtiden vil den blive yderligere udbygget og administreret af det europæiske kompetencecenter for social innovation.

Nationale kompetencecentre for social innovation

Fra maj 2021 vil der med seks projekter i løbet af to år blive opbygget nationale kompetencecentre for social innovation, der dækker næsten alle medlemslande. Disse centre vil hjælpe forvaltningsmyndighederne med at planlægge og gennemføre sociale innovationsaktioner og støtte organisationer på stedet med kapacitetsopbygning og netværksaktiviteter.

Indsatsområdet beskæftigelse og social innovation under den Europæiske Socialfond Plus

Social innovation vil også blive støttet under indsatsområdet beskæftigelse og social innovation under ESF+. Dette omfatter indkaldelse af forslag til EU-dækkende sociale eksperimenter for at støtte gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder og imødekomme nye behov på stedet.