Přejít k hlavnímu obsahu
Evropský sociální fond plus
Social Innovation Match (SIM)
Find Europe's best social innovation projects and organisations!
New ALMA initiative financed by ESF+
The European Pillar of Social Rights
Making social rights a reality through ESF+ funding
Fi-Compass advisory platform
for EU shared management financial instruments

Highlights

Be enterpreneurial - The story of Augustinas

Augustinas Gutauskas taught himself to sew and took part in the "Be Enterpreneurial" project funded by the European Social Fund. The project encouraged Augustinas to turn his sewing hobby into a business.

Co je ESF+

What is esf+ collage
Evropský sociální fond plus (ESF+) je hlavním nástrojem Evropské unie (EU) pro investice do lidského kapitálu. S rozpočtem ve výši téměř 99,3 mld. eur na období 2021–2027 bude i nadále významně přispívat k politikám EU v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí, vzdělávání a dovedností, včetně strukturálních reforem v těchto oblastech.