Přejít k hlavnímu obsahu
Evropský sociální fond plus

Jak zajistit, aby ALMA fungovala

cooks learning in kitchen
(c) Evropská unie

ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve – stanovit si cíl, učit se, osvojit si dovednost, dosáhnout cíle) je iniciativa určená mladým lidem ve věku 18 až 29 let, kteří v současné době nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET).

Cílem iniciativy ALMA je aktivně zapojit více mladých lidí do trhu práce a do společnosti obecně a využít mezinárodní mobilitu jako klíčový nástroj pro jejich profesní a osobní rozvoj.

Iniciativa jim nabízí jedinečnou příležitost získat pracovní zkušenosti a učit se novým dovednostem v různých zemích EU. Poskytuje každému účastníkovi individualizovaný plán a průběžné mentorství se zaměřením na praktické zkušenosti s učením se prací v zahraničí. 

Tato stránka obsahuje praktické informace pro řídicí orgány ESF+, vysílající a přijímající organizace a budoucí účastníky ALMA. Podrobnější informace najdete v našich příručce k iniciativě ALMA.

Řídicí orgány

Iniciativa ALMA může pomoci dosáhnout několika specifických cílů ESF+:

  • zaměstnanost mladých lidí (a)
  • rovný přístup k odborné přípravě a mobilitě ve vzdělávání (f)
  • aktivní začleňování (h)
  • sociálně-ekonomická integrace státních příslušníků třetích zemí a marginalizovaných komunit (i) (j)
  • sociální začlenění osob ohrožených chudobou (l)

Země EU mohou iniciativu ALMA použít také k plnění cílů ESF+ v oblasti mládeže a sociálního začleňování.  

Iniciativa Alma je způsobilá pro spolufinancování až do výše 95 % v rámci povinné priority sociálních inovací. Pokud probíhá tvorba programu, může být iniciativa ALMA zahrnuta do opatření na podporu specifických cílů souvisejících se sociálním začleňováním nebo zaměstnaností mladých lidí. V rámci změn programu lze přidat přímé odkazy na iniciativu ALMA později..

Síť ALMA propojuje řídicí orgány ESF+ a prováděcí subjekty, které se zapojují nebo plánují se zapojit do iniciativ ALMA. Síť usnadňuje provádění projektů mobility ALMA ve všech členských státech a regionech. Chcete-li se připojit nebo získat informace, obraťte se na: alma@esf.lt

V aktu v přenesené pravomoci EU je uvedeno zjednodušené vykazování nákladů na úrovni EU, které zahrnuje cílové skupiny, programové cykly, normy kvality a kritéria způsobilosti. 

Vysílající a přijímající organizace

Organizace, které mají zájem stát se partnery ALMA, se mohou zaregistrovat v databázi pro vyhledávání partnerů ALMA

Vysílající organizace se mohou ucházet o výzvy ALMA na vnitrostátní nebo regionální úrovni. Chcete-li získat informace o výzvě, obraťte se na řídicí orgán ve vašem členském státě nebo regionu.

Přijímající organizace mohou s vysílajícími organizacemi vytvářet nadnárodní partnerství. Použijte databázi pro vyhledávání partnerů ALMA nebo ve věci navázání možných partnerství kontaktujte příslušný řídicí orgán.

K registraci do databáze se rovněž vyzývají další místní subjekty (společnosti, mládežnické organizace, vzdělávací střediska atd.).

Budoucí účastníci iniciativy ALMA

Jednotlivci nemohou o účast na iniciativě ALMA žádat přímo. Kdo se bude účastnit, určují organizace spolufinancované z celostátních a regionálních programů ESF+. 

Chcete-li si vyžádat informace o provádění iniciativy ALMA, obraťte se na řídicí orgán ve vašem členském státě nebo regionu.

S dotazy se obracejte na: EMPL-ALMA@EC.EUROPA.EU