Přejít k hlavnímu obsahu
Evropský sociální fond plus

Program EaSI ve vaší zemi

Příklady projektů a organizací financovaných z programu EaSI

V rámci předchozího programu pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) na období 2014–2020 byly zveřejněny zprávy o projektech a organizacích, kterým tento program udělil finanční prostředky. Z popisu projektů a organizací je zřejmé, k čemu program EaSI slouží a jaký druh opatření financuje prostřednictvím výzev k podávání návrhů. K dispozici jsou i informace o organizacích zapojených do tohoto programu.

Projekty financované v rámci složky EaSI programu ESF+ budou dále propagovány na stránce složky EaSI fondu ESF+ na portálu pro financování a nabídková řízení v sekci „Projekty a výsledky“. Také zde budou uvedeny další informace o návrzích projektů, míře úspěšnosti a financovaných projektech doplněné o příslušné statistiky.

Projekty, které získaly financování a byly úspěšně realizovány, budou rovněž zveřejňovány na těchto internetových stránkách (v sekci „Projekty“).

Informace o projektech podpořených z programu EaSI, včetně organizací, jež se těchto projektů účastnily, jsou také zveřejňovány v systému pro finanční transparentnost EU. Lze je najít pod hlavičkou odpovědného útvaru „EMPL – Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování“ – typ akce „1.1.6 – Zaměstnanost a sociální inovace (EaSI)“. Kliknutím na „další možnosti“ je možné vyhledávání upřesnit volbou mezi „granty“, „cenami“, „veřejnými zakázkami“ apod.

V neposlední řadě lze také některé vybrané projekty EaSI najít v přehledu Evropské komise s názvem „Příklady projektů financovaných z EU“. Stačí kliknout na „Pokročilé vyhledávání“ a poté v kolonce „Název programu“ zvolit „Zaměstnanost a sociální inovace“.

Na stránce složky EaSI fondu ESF+ na portálu pro financování a nabídková řízení navíc existuje sekce „Novinky“, v níž Komise zveřejňuje aktuální informace o složce EaSI, například o akcích týkajících se programu EaSI, včetně těch pořádaných ve vaší zemi, a články na toto téma. 

Zástupce technické pracovní skupiny složky EaSI fondu ESF+ za vaši zemi

Provádění složky EaSI podporuje v rámci výboru ESF+ technická pracovní skupina, která je složena ze zástupců Evropské komise, členských států a třetích zemí přidružených k této složce. Skupina dohlíží na to, aby se při přípravě ročních pracovních programů EaSI zohledňovaly připomínky klíčových zúčastněných stran. Rovněž jsou v ní projednávány konkrétní aspekty provádění této složky.

Více informací najdete na stránce výboru ESF+.

Národní kontaktní místa programu EaSI

Podle ročního pracovního programu na rok 2021 Komise zřídí národní kontaktní místa působící jménem nebo v rámci vnitrostátních, regionálních a/nebo místních orgánů, která budou propagovat složku EaSI a její výsledky v členských státech a dalších zúčastněných zemích. To pomůže zvýšit účast ve složce EaSI a rozšiřovat, replikovat a/nebo začleňovat výsledky projektů, které z ní byly financovány. Praktické informace o těchto národních kontaktních místech budou včas zveřejněny na těchto stránkách.