Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska socialfonden+

Easi-delen av ESF+

Illustration of the employment and social innovation strand

Delen för sysselsättning och social innovation (Easi) har en budget på 762 miljoner euro. Easi-delen bygger vidare på det tidigare Easi-programmet 2014–2020, med fortsatt fokus på evidensbaserat beslutsfattande och nyskapande sociala projekt, stöd till rörlighet i arbetslivet och verksamhet med anknytning till den tidigare programdelen Mikrofinansiering och socialt entreprenörskap.

Easi-delen har samma policymål som hela ESF+ och utgår främst från den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Easi har följande prioriteringar:

            1) Sysselsättning och kompetens

            2) Arbetsmarknader och arbetskraftens rörlighet

            3) Socialt skydd och aktiv inkludering

            4) Arbetsvillkor

Easi ska stödja analysverksamhet (undersökningar, studier, statistik, metoder, klassificeringar, mikrosimuleringar, indikatorer, europeiska observatorier och riktmärken) för att främja evidensbaserat beslutsfattande inom sysselsättning och socialpolitik.

Berörda parter kan dra nytta av insatser för nätverk och kapacitetsuppbyggnad.

För att motverka brister på arbetsmarknaden och utveckla en integrerad arbetsmarknad i EU finansieras partnerskap mellan länder, tjänster i gränsregioner och program för rörlighet i arbetslivet för att tillsätta lediga jobb där det finns obalanser på arbetsmarknaderna.

Kommunikations- och spridningsverksamhet är också en viktig del av programmet, särskilt ömsesidigt lärande genom utbyte av praxis, innovativa metoder, inbördes utvärderingar och riktmärkning, men även riktlinjer för evenemang, rapporter, informationsmaterial och mediebevakning.