Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska socialfonden+
Social Innovation Match (SIM)
Find Europe's best social innovation projects and organisations!
New ALMA initiative financed by ESF+
The European Pillar of Social Rights
Making social rights a reality through ESF+ funding
Fi-Compass advisory platform
for EU shared management financial instruments

Highlights

Be enterpreneurial - The story of Augustinas

Augustinas Gutauskas taught himself to sew and took part in the "Be Enterpreneurial" project funded by the European Social Fund. The project encouraged Augustinas to turn his sewing hobby into a business.

Vad är ESF+?

What is esf+ collage
Europeiska socialfonden+ (ESF+) är EU:s viktigaste instrument för att investera i människor. Med en budget på omkring 99 miljarder euro under 2021–2027 kommer ESF+ att fortsätta att ge ett viktigt bidrag till EU:s politik och strukturreformer inom sysselsättning, sociala frågor, utbildning och kompetens.