Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska socialfonden+

Delad förvaltning

Med delad förvaltning hamnar ansvaret på rätt nivå så att finansieringen i högre grad kan bidra till målen för ESF+. Tillsammans med Europeiska regionala utvecklingsfonden, Sammanhållningsfonden och Fonden för en rättvis omställning är ESF+ en del av EU:s sammanhållningspolitik.

Så fungerar delad förvaltning

Delad förvaltning innebär att kommissionen och medlemsländerna delar på ansvaret för att förvalta ESF+.

I början av varje sjuårig programperiod kommer kommissionen och medlemsländerna överens om viktiga prioriteringar för investeringar inom ESF+, som fastställs i nationella eller regionala program. Ett medlemsland och kommissionen kan till exempel komma överens om att det krävs mer fokus på ungdomsarbetslösheten eller på att förbättra landets utbildningssystem.

När programmen har antagits är medlemsländerna ansvariga för att genomföra de planerade insatserna, vilket bland annat innebär att de väljer ut de projekt som ska finansieras och betalar ut bidragen till projektorganisatörerna. Medlemsländerna anslår medel till många olika typer av organisationer – offentliga organ, privata företag och civilsamhällesorganisationer. Kommissionen övervakar genomförandet, ersätter utgifter och är ytterst ansvarig för budgeten.

Det är viktigt att komma ihåg att delad förvaltning fungerar enligt partnerskapsprincipen, som innebär att partner och intressenter bör involveras i alla steg, från programplanering till genomförande, övervakning och utvärdering. Principen är avgörande för att säkra att pengarna används på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

En annan viktig princip för den delade förvaltningen är medfinansiering som säkrar att både EU:s och medlemsländernas budgetar bidrar till den totala budgeten för ett ESF+-program. Beroende på investeringsområde och utvecklingsnivå i den region där insatserna genomförs kan EU:s medfinansieringsgrad variera mellan 50 % och 95 %.