Skip to main content
Evropski socialni sklad +

ESS+ za strokovne delavce

Ta razdelek vsebuje tehnične informacije za organizacije, pristojne za izvajanje ESS+, kot so organi upravljanja ali izvršilne oblasti.

Poenostavljeno obračunavanje stroškov

Poenostavljeno obračunavanje stroškov je ključno orodje za doseganje ciljne usmerjenosti in poenostavitve – strateški cilj za Komisijo in države članice.

Glavna prednost uporabe poenostavljenega obračunavanja stroškov je, da sledenje vsakemu evru sofinanciranih odhodkov do posameznih priloženih listin ni več potrebno. Prav tako znatno zmanjšujejo upravno breme za organe upravljanja in upravičence ter upravam omogočajo, da pozornost preusmerijo z zbiranja in preverjanja finančnih dokumentov na doseganje ciljev politike.

Izčrpne informacije o uporabi poenostavljenega obračunavanja stroškov in informacije o skupnih akcijskih načrtih (SAN – relevantni za prejšnje programsko obdobje 2014–2020) so na voljo na posebni strani s smernicami.

Finančni instrumenti

Finančni instrumenti, ki jih sofinancira Evropski socialni sklad plus, so trajnosten in učinkovit način za vlaganje v rast in razvoj ljudi ter njihovih znanj in spretnosti za spodbujanje zaposlovalnih in socialnih ciljev po vsej EU.

Finančni instrument se lahko opredeli kot kapitalska naložba, posojilo, jamstvo ali drug finančni sveženj za porazdelitev tveganja. Novi predpisi o skladih ESI dovoljujejo uporabo finančnih instrumentov kot načina izvajanja dejavnosti v okviru ESS+. Podpirajo lahko širok nabor razvojnih ciljev in tako koristijo velikemu številu prejemnikov, kar omogoča, da se sredstva ponovno uporabijo za nadaljnje naložbe.

Spletni portal fi-compass ponuja širok nabor virov za države članice, organe upravljanja, finančne institucije, vodje projektov in vse deležnike. Zagotavlja celovite informacije o uporabi finančnih instrumentov v okviru različnih skladov ESI.