Skip to main content
Evropski socialni sklad +
Social Innovation Match (SIM)
Find Europe's best social innovation projects and organisations!
New ALMA initiative financed by ESF+
The European Pillar of Social Rights
Making social rights a reality through ESF+ funding
Fi-Compass advisory platform
for EU shared management financial instruments

Highlights

Enhancing vocational education in Estonia: a new approach

A new programme in Estonia has improved vocational and higher education by introducing practical training and real-world experience for students.

Building capacity: how overseas training is transforming healthcare in Malta

Malta tackled a shortage of specialist healthcare professionals by sending students to the United Kingdom for advanced training in genetic counselling, optometry, and orthoptics.

Kaj je ESS+

What is esf+ collage
Evropski socialni sklad + (ESS+) je glavni instrument Evropske unije (EU) za vlaganje v ljudi. S proračunom v višini skoraj 99,3 milijarde evrov za obdobje 2021–2027 bo še naprej pomembno prispeval k politikam EU na področju zaposlovanja, socialnih zadev, izobraževanja ter znanj in spretnosti, vključno s strukturnimi reformami na teh področjih.