Skip to main content
Evropski socialni sklad +
Social Innovation Match (SIM)
Find Europe's best social innovation projects and organisations!
New ALMA initiative financed by ESF+
The European Pillar of Social Rights
Making social rights a reality through ESF+ funding
Fi-Compass advisory platform
for EU shared management financial instruments

Highlights

Be enterpreneurial - The story of Augustinas

Augustinas Gutauskas taught himself to sew and took part in the "Be Enterpreneurial" project funded by the European Social Fund. The project encouraged Augustinas to turn his sewing hobby into a business.

Kaj je ESS+

What is esf+ collage
Evropski socialni sklad + (ESS+) je glavni instrument Evropske unije (EU) za vlaganje v ljudi. S proračunom v višini skoraj 99,3 milijarde evrov za obdobje 2021–2027 bo še naprej pomembno prispeval k politikam EU na področju zaposlovanja, socialnih zadev, izobraževanja ter znanj in spretnosti, vključno s strukturnimi reformami na teh področjih.