Mergi la conţinutul principal
Fondul social european Plus

ESF+ in partnerFSE+ în parteneriatship

Statele membre vor utiliza FSE+ pentru a face față crizei socioeconomice cauzate de pandemia de COVID-19. Fondul va sprijini redresarea ecologică, digitală și rezilientă a UE în urma crizei, stimulând investițiile în locuri de muncă, competențe și servicii.

Cea mai mare parte a bugetului FSE+ (98,5 miliarde EUR dintr-un total de peste 99 miliarde EUR) este concepută și implementată în cadrul unui parteneriat între Comisia Europeană, autoritățile naționale și regionale, partenerii sociali și părțile interesate, după o abordare de tip „gestiune partajată”.

Fondul social european Plus este strâns aliniat la recomandările și analizele de țară furnizate în cadrul semestrului european, care este cadrul pentru coordonarea politicilor economice și sociale în întreaga Uniune Europeană. FSE+ finanțează implementarea Pilonului european al drepturilor sociale – un element-cheie al semestrului european – prin acțiuni în domeniile ocupării forței de muncă, educației și competențelor și incluziunii sociale.

Concentrări tematice

În cadrul concentrărilor tematice, UE este în măsură să vizeze nevoi specifice la nivelul UE. Resursele care fac obiectul gestiunii partajate pot fi apoi concentrate în aceste domenii.

  • Inegalitățile sociale și sărăcia rămân o preocupare majoră. Statele membre ar trebui să aloce deci cel puțin 25 % din resursele care le revin din FSE+ pentru a promova incluziunea socială. În plus, Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD) a fost integrat în FSE+ pentru a furniza alimente și asistență materială de bază. Toate statele membre sunt obligate să aloce în acest scop cel puțin 3 % din resursele care le revin din FSE+.
  • Șomajul în rândul tinerilor a rămas constant ridicat de la criza economică din 2008, crescând și mai mult în timpul pandemiei de COVID-19. Toate statele membre trebuie să aloce o proporție adecvată din resursele care le revin din FSE+ și care țin de gestiunea partajată pentru acțiuni specifice și reforme structurale în sprijinul ocupării forței de muncă în rândul tinerilor. Statele membre în care numărul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani care nu lucrează și nu urmează studii sau cursuri de formare depășește media europeană pentru perioada 2017-2019 ar trebui să aloce tinerilor cel puțin 12,5 % din resursele care le revin din FSE+.
  • Nivelul sărăciei în rândul copiilor rămâne inacceptabil de ridicat, crescând și mai mult ca urmare a pandemiei de COVID-19. FSE+ impune statelor membre cele mai afectate de sărăcia în rândul copiilor să aloce cel puțin 5 % din resursele care le revin din FSE+ pentru a pune în aplicare măsuri de reducere a acestui fenomen. Toate celelalte state membre trebuie să aloce o sumă adecvată în acest scop.
  • Capacitatea partenerilor sociali și a societății civile este esențială pentru punerea în aplicare cu succes a FSE+ și a politicilor pe care le sprijină Fondul. Toate statele membre ar trebui să aloce o sumă adecvată pentru consolidarea capacităților partenerilor sociali și ale societății civile. Statele membre care fac obiectul unei recomandări specifice fiecărei țări în cadrul semestrului european (CSR) în acest domeniu ar trebui să aloce acestui obiectiv cel puțin 0,25 % din resursele care le revin din componenta FSE+ cu gestiune partajată.

Statele membre vor utiliza FSE+ pentru a face față crizei socioeconomice cauzate de pandemia de COVID-19. Fondul va sprijini redresarea ecologică, digitală și rezilientă a UE în urma crizei, stimulând investițiile în locuri de muncă, competențe și servicii.