Mergi la conţinutul principal
Fondul social european Plus

FSE+ direct (EaSI)

Illustration of the employment and social innovation strand

Componenta „Ocuparea forței de muncă și inovare socială” (EaSI) a Fondului social european Plus (FSE+) dispune de un buget de 762 de milioane EUR. Bazată pe fostul program EaSI Programul EaSI 2014-2020, aceasta continuă să pună accent pe elaborarea de politici bazate pe date concrete și pe experimentarea socială, pe susținerea mobilității profesionale și pe activitățile aferente instrumentului nefinanciar din cadrul fostei axe Microfinanțare și antreprenoriat social.

Ca parte a FSE+, urmărește aceleași obiective de politică ca și FSE+, având drept cadru principal Pilonul european al drepturilor sociale.

EaSI se axează pe următoarele priorități principale de politică:

            1) ocuparea forței de muncă și competențe,

            2) piețele forței de muncă și mobilitatea forței de muncă,

            3) protecția socială și incluziunea activă și

            4) condițiile de muncă.

EaSI sprijină activitățile de analiză (anchete, studii, colectarea de date statistice, metodologii, clasificări, microsimulări, indicatori și sprijin pentru observatoarele și analizele comparative la nivel european) pentru a promova elaborarea de politici bazate pe date concrete în domeniul social și al ocupării forței de muncă.

În cadrul EaSI, părțile interesate pot beneficia de activitățile de creare de rețele și de consolidare a capacităților.

Pentru a contracara deficiențele de pe piața forței de muncă și pentru a dezvolta o piață integrată a forței de muncă în UE, EaSI finanțează parteneriate transfrontaliere și servicii în regiunile transfrontaliere, precum și programe specifice de mobilitate a forței de muncă la nivelul UE, în vederea ocupării posturilor vacante acolo unde sunt identificate dezechilibre ale piețelor forței de muncă.

Activitățile de comunicare și diseminare constituie, de asemenea, elemente esențiale ale programului. Dintre acestea se disting în special învățarea reciprocă prin schimb de practici, abordările inovatoare, evaluările inter pares și analizele comparative, dar și ghidurile, evenimentele, rapoartele, materialele informative și acoperirea mediatică.