Mergi la conţinutul principal
Fondul social european Plus

FSE+ pentru practicieni

Această secțiune prezintă informații tehnice destinate organizatorilor care se ocupă de implementarea FSE+, de exemplu autorități de management sau organisme de implementare.

Opțiuni simplificate în materie de costuri

Opțiunile simplificate în materie de costuri sunt un instrument esențial pentru orientarea către rezultate și simplificare – un obiectiv strategic atât pentru Comisie, cât și pentru statele membre.

Principalul avantaj al utilizării costurilor simplificate este acela că nu se mai impune furnizarea de documente justificative individuale pentru fiecare euro din cheltuielile cofinanțate. De asemenea, ele reduc semnificativ sarcina administrativă atât pentru autoritățile de management cât pentru beneficiari și le permit administrațiilor să se concentreze pe realizarea obiectivelor de politică și mai puțin pe colectarea și verificarea documentelor financiare.

Pentru informații mai ample despre utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri, precum și despre planurile comune de acțiune (relevante în cadrul programului anterior pentru perioada 2014-2020) puteți consulta pagina de orientare dedicată.

Instrumente financiare

Instrumentele financiare cofinanțate de Fondul social european Plus reprezintă o modalitate sustenabilă și eficientă de a investi în creșterea economică și în dezvoltarea personală a cetățenilor și a competențelor acestora, cu scopul de a promova obiectivele în materie de ocupare a forței de muncă și de incluziune socială pe tot teritoriul UE.

Investițiile de capital, împrumuturile, garanțiile sau alte pachete financiare de repartizare a riscurilor sunt instrumente financiare. Noile regulamente privind fondurile ESI permit utilizarea instrumentelor financiare ca modalitate de punere în aplicare a activităților FSE+. Ele pot sprijini foarte multe obiective de dezvoltare, în folosul diferiților beneficiari – cu posibilitatea ca fondurile să fie reutilizate pentru investiții ulterioare.

Portalul web fi-compass oferă numeroase resurse pentru statele membre, autoritățile de management, instituțiile financiare, șefii de proiecte și pentru toate părțile implicate. Aici puteți găsi informații complete despre utilizarea instrumentelor financiare în cadrul diferitelor fonduri ESI.