Przejdź do treści
Europejski Fundusz Społeczny Plus

EFS+ dla praktyków

Strona ta zawiera informacje techniczne dla organizacji odpowiedzialnych za wdrażanie EFS+, takich jak instytucje zarządzające lub organy wykonawcze.

Uproszczone metody rozliczania kosztów

Uproszczone metody rozliczania kosztów są ważnym czynnikiem ukierunkowania na wyniki i uproszczenia – celu strategicznego zarówno Komisji, jak i państw członkowskich.

Główną zaletą stosowania takich metod jest to, że śledzenie każdego euro współfinansowanych wydatków w poszczególnych dokumentach potwierdzających nie jest już konieczne. Zmniejszają one również znacznie obciążenie administracyjne zarówno instytucji zarządzających, jak i beneficjentów oraz umożliwiają administracji skupienie się na osiąganiu celów polityki zamiast na gromadzeniu i weryfikacji dokumentów finansowych.

Wyczerpujące informacje na temat stosowania uproszczonych metod rozliczania kosztów, jak również informacje na temat wspólnych planów działania (mających zastosowanie w poprzednim okresie programowania 2014–2020) można znaleźć na specjalnej stronie.

Instrumenty finansowe

Instrumenty finansowe współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny Plus są trwałym i skutecznym sposobem inwestowania we wzrost i w rozwój ludzi oraz ich umiejętności, aby promować cele związane z zatrudnieniem i włączeniem społecznym w całej UE.

Instrument finansowy można zdefiniować jako inwestycję kapitałową, pożyczkę, gwarancję lub inny pakiet finansowy oparty na podziale ryzyka. Nowe przepisy w sprawie europejskich funduszów strukturalnych i inwestycyjnych pozwalają na wykorzystanie instrumentów finansowych jako sposobu realizacji działań EFS+. Instrumenty takie mogą wspierać szeroki zakres celów rozwojowych, przynosząc korzyści szerokiemu gronu odbiorców – z możliwością ponownego wykorzystania środków na kolejne inwestycje.

Platforma doradcza fi-compass oferuje szeroki zakres zasobów przeznaczonych dla państw członkowskich, instytucji zarządzających, instytucji finansowych, liderów projektów i wszystkich zainteresowanych stron. Dostarcza ona wyczerpujących informacji na temat wykorzystania instrumentów finansowych w ramach poszczególnych funduszy ESI.