Hyppää pääsisältöön
Euroopan sosiaalirahasto plus

ESR+ alan toimijoille

Tässä osiossa annetaan teknisiä tietoja organisaatioille, joiden tehtävänä on ESR+:n toteuttaminen, kuten hallintoviranomaisille ja täytäntöönpanoelimille.

Yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot

Yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot ovat keskeinen väline tulossuuntautuneisuuden ja yksinkertaistamisen saavuttamisessa, mikä on sekä komission että jäsenmaiden strateginen tavoite.

Yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käyttämisen merkittävin etu on se, että enää ei vaadita yhteisrahoitettujen menojen jokaisen euron jäljittämistä yksittäiseen tositteeseen. Ne myös vähentävät merkittävästi sekä hallintoviranomaisten että tuensaajien hallinnollista rasitusta ja antavat hallintoyksiköille mahdollisuuden siirtää painopistettä taloudellisten asiakirjojen keräämisestä ja todentamisesta toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Yksityiskohtaisia tietoja yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käytöstä sekä tietoja yhteisistä toimintasuunnitelmista (merkityksellisiä edellisellä ohjelmakaudella 2014–2020) on erillisellä ohjesivulla.

Rahoitusvälineet

Euroopan sosiaalirahasto plussan yhteisrahoittamat rahoitusvälineet ovat kestävä ja tehokas tapa investoida ihmisiin ja heidän osaamisensa kehittämiseen työllisyyteen ja sosiaaliseen osallisuuteen liittyvien tavoitteiden edistämiseksi kaikkialla EU:ssa.

Rahoitusväline voidaan määritellä oman pääoman ehtoiseksi sijoitukseksi, lainaksi, takaukseksi tai muuksi riskinjakoon perustuvaksi rahoituspaketiksi. Uudet ERI-rahastoja koskevat asetukset mahdollistavat rahoitusvälineiden käytön ESR+ -toimien toteuttamisessa. Niillä voidaan tukea monenlaisia kehitystavoitteita, jotka hyödyttävät erilaisia tuensaajia – ja varoja voidaan mahdollisesti käyttää uudelleen lisäinvestointeihin.

Fi-compass-verkkoportaali tarjoaa monenlaisia resursseja jäsenmaille, hallintoviranomaisille, rahoituslaitoksille, hankkeiden vetäjille ja kaikille sidosryhmille. Sieltä saa kattavaa tietoa rahoitusvälineiden käytöstä ERI-rahastojen puitteissa.