Hyppää pääsisältöön
Euroopan sosiaalirahasto plus

ESR+ – komission suoraan hallinnoima toimintalohko (EaSI)

Illustration of the employment and social innovation strand

Euroopan sosiaalirahasto plussan työllisyyden ja sosiaalisen innovoinnin toimintalohkon (EaSI) määrärahat ovat 762 miljoonaa euroa. EaSI-toimintalohkon perustana ovat EaSI-ohjelmaohjelmakauden 2014–2020 painopisteet. Siitä tuetaan edelleen näyttöön perustuvaa päätöksentekoa ja sosiaalisia kokeiluja, työperäistä liikkuvuutta sekä rahoitusvälineisiin kuulumattoman instrumentin toimia, jotka liittyvät aiempaan Mikrorahoitus ja yhteiskunnallinen yrittäjyys -lohkoon.

Osana ESR+:aa EaSI-ohjelmalla on samat toimintapoliittiset tavoitteet kuin ESR+:lla. Tärkeimpänä kehyksenä on Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari.

EaSI-ohjelma keskittyy seuraaviin toimintapoliittisiin painopisteisiin:

            1) työllisyys ja osaaminen,

            2) työmarkkinat ja työvoiman liikkuvuus,

            3) sosiaalinen suojelu ja aktiivinen osallistaminen ja

            4) työolot ja työehdot

EaSI-ohjelmasta tuetaan analyyttisia toimia (selvitykset, tutkimukset, tilastotiedot, menetelmät, luokitukset, mikrosimulaatiot, indikaattorit, Euroopan laajuisten seurantakeskusten ja vertailuarvojen tukeminen), joilla edistetään näyttöön pohjautuvaa poliittista päätöksentekoa työllisyyden ja sosiaalipolitiikan aloilla.

EaSI-ohjelman puitteissa sidosryhmät voivat hyötyä verkostoitumista ja valmiuksia kehittävistä toimista.

Ohjelman tavoitteena on välttää työmarkkinoiden vajeita ja kehittää yhdentyneitä EU:n työmarkkinoita. Tämän vuoksi siitä rahoitetaan rajat ylittäviä kumppanuuksia, raja-alueiden tukipalveluita ja EU:n laajuisia, kohdennettuja työvoiman liikkuvuusjärjestelyjä, jotta voitaisiin täyttää avoimia työpaikkoja alueilla, joiden työmarkkinoilla on havaittu vajetta.

Myös viestintä- ja tiedonlevittämistoimet ovat keskeinen osa EaSI-ohjelmaa. Tähän kuuluu keskinäinen oppiminen vaihtamalla hyviä käytäntöjä ja innovatiivisia toimintatapoja, tekemällä vertaisarviointeja ja luomalla vertailuarvoja. Viestintätoimiin kuuluvat myös tapahtumat, oppaat, raportit, tiedotusmateriaali ja näkyvyys tiedotusvälineissä.