Hyppää pääsisältöön
Euroopan sosiaalirahasto plus

Yhteistyössä toteutettava hallinnointi

Yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin ansiosta vastuu voidaan antaa asianmukaiselle tasolle ja rahoituksella voidaan siten paremmin tukea ESR+:n tavoitteita. ESR+ on olennainen osa EU:n koheesiopolitiikkaa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), koheesiorahaston ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston ohella.

Miten yhteistyössä toteutettava hallinnointi toimii?

Yhteistyössä toteutettava hallinnointi tarkoittaa, että vastuu ESR+:n hallinnoinnista on sekä komissiolla että jäsenmailla.

Kunkin seitsenvuotisen ohjelmakauden alussa komissio ja jäsenmaat sopivat ESR+:n investointien keskeisistä painopisteistä, jotka vahvistetaan kansallisissa tai alueellisissa ohjelmissa. Jokin jäsenmaa ja komissio voivat esimerkiksi olla yhtä mieltä siitä, että nuorisotyöttömyyteen tai koulutusjärjestelmän parantamiseen on kiinnitettävä enemmän huomiota.

Kun ohjelmista on sovittu, jäsenmaat vastaavat suunniteltujen toimien täytäntöönpanosta, mukaan lukien rahoitettavien hankkeiden valinta ja maksujen suorittaminen hankkeiden toteuttajille. Jäsenmaat kohdentavat rahoitusta monenlaisille organisaatioille – julkisille elimille, yksityisille yrityksille ja kansalaisyhteiskunnan toimijoille. Komissio seuraa täytäntöönpanoa, korvaa menot ja on viime kädessä vastuussa talousarviosta.

Tärkeää on, että yhteistyössä toteutettava hallinnointi toimii kumppanuusperiaatteen mukaisesti, mikä tarkoittaa, että kumppanien ja sidosryhmien olisi oltava mukana kaikissa vaiheissa ohjelmasuunnittelusta täytäntöönpanoon, seurantaan ja arviointiin. Tämä periaate on ratkaiseva sen varmistamiseksi, että varainkäyttö on mahdollisimman vaikuttavaa ja tehokasta.

ESR+:n yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin keskeinen periaate, yhteisrahoitus, mahdollistaa sen, että ESR+ -ohjelman kokonaisrahoitukseen saadaan varoja sekä EU:n että jäsenmaan talousarviosta. EU:n yhteisrahoitusosuus voi vaihdella 50 prosentista 95 prosenttiin riippuen investointialasta ja sen alueen kehitystasosta, jolla toimia toteutetaan.