Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Sotsiaalfond+

Euroopa Sotsiaalfond+ ning Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm

Illustration of the employment and social innovation strand

Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm on Euroopa Sotsiaalfond+-i (ESF+) haru, mille eelarve on 762 miljonit eurot. Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm (EaSI) toetub aastatel 2014–2020 rakendatud EaSI programmile, mis keskendus tõenduspõhisele poliitikakujundamisele, sotsiaalsele eksperimenteerimisele, tööalase liikuvuse toetamisele ning finantsinstrumente mittehõlmava toetuse pakkumisele seoses mikrorahastamise ja sotsiaalse ettevõtluse tegevussuunaga.

Kuna programm on osa ESF+-ist, siis järgitakse selle puhul samu poliitikaeesmärke ning peamise raamistiku moodustab Euroopa sotsiaalõiguste sammas.

Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm keskendub järgmistele peamistele poliitilistele prioriteetidele:

            1) tööhõive ja oskused,

            2) tööturg ja tööjõu liikuvus,

            3) sotsiaalkaitse ja aktiivne kaasamine ning

            4) töötingimused.

Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi eesmärk on toetada analüütilist tegevust (uuringud, uurimused, statistilised andmed, metoodikad, klassifikatsioonid, mikrosimulatsioonid, näitajad, Euroopa tasandi vaatluskeskuste toetamine ja võrdlusanalüüs), et edendada tõenditel põhinevat poliitikakujundamist tööhõive ja sotsiaalpoliitika valdkonnas.

Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmist saavad sidusrühmad toetust võrgustike loomiseks ja suutlikkuse suurendamiseks.

Selleks, et kõrvaldada tööturuga seotud puudusi ja luua tihedalt integreeritud ELi tööturg, rahastatakse programmist piiriüleseid partnerlusi, piirialadel pakutavaid teenuseid ja kogu ELi hõlmavaid sihtotstarbelisi tööjõu liikuvuse kavasid, et täita vabad töökohad piirkondades, kus on tuvastatud tööturu tasakaalustamatus.

Programmis on olulisel kohal ka teavitus- ja levitamistegevus, vastastikune õppimine tavade vahetamise, uuenduslike lähenemisviiside, vastastikuste eksperdihinnangute ja võrdlusuuringute kaudu, ürituste juhendite, aruannete ja teabematerjalide koostamine ning meediakajastus.