Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Sotsiaalfond+

ESF+ praktikutele

Selles osas antakse tehnilist teavet organisatsioonidele, kelle ülesanne on ESF+ rakendamine, st korraldus- ja rakendusasutustele.

Lihtsustatud kuluvõimalused

Lihtsustatud kuluvõimalused on peamine vahend, et tagada tulemustele orienteeritus ja lihtsustada programmide haldamist, mis on nii komisjoni kui ka liikmesriikide strateegiline eesmärk.

Lihtsustatud kulude kasutamise peamine eelis on see, et enam ei nõuta kaasrahastatud kulude puhul iga euro päritolu kindlakstegemist üksikute tõendavate dokumentide alusel. Samuti vähendavad need märkimisväärselt nii korraldusasutuste kui ka toetusesaajate halduskoormust ning võimaldavad haldusasutustel pöörata finantsdokumentide kogumise ja kontrollimise asemel tähelepanu poliitikaeesmärkide saavutamisele.

Põhjalik teave lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamise ning ühiste tegevuskavade kohta eelmisel programmitöö perioodil 2014–2020 on leitav suuniste lehel.

Finantsinstrumendid

Euroopa Sotsiaalfond+ kaasrahastatud rahastamisvahendid on kestlik ja tõhus viis investeerida inimeste arengusse ja nende oskuste parandamisse, et liikuda kogu ELis tööhõive ja sotsiaalse kaasatuse eesmärkide suunas.

Rahastamisvahend võib olla omakapitaliinvesteering, laen, tagatis või muu riskijagamise finantspakett. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde käsitlevad uued määrused võimaldavad kasutada rahastamisvahendeid ESF+ meetmete rakendamise vahendina. Need rahastamisvahendid võivad toetada paljusid erinevaid arengueesmärke, tuues kasu paljudele toetusesaajatele, kusjuures rahalisi vahendeid saab kasutada edasisteks investeeringuteks.

Fi-compassi veebiportaalis pakutakse liikmesriikidele, korraldus- ja finantseerimisasutustele, projektijuhtidele ja kõigile sidusrühmadele mitmesuguseid ressursse. Lisaks antakse veebiportaalis põhjalikku teavet Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide mitmesuguste rahastamisvahendite kasutamise kohta.