Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+
Social Innovation Match (SIM)
Find Europe's best social innovation projects and organisations!
New ALMA initiative financed by ESF+
The European Pillar of Social Rights
Making social rights a reality through ESF+ funding
Fi-Compass advisory platform
for EU shared management financial instruments

Highlights

Enhancing vocational education in Estonia: a new approach

A new programme in Estonia has improved vocational and higher education by introducing practical training and real-world experience for students.

Building capacity: how overseas training is transforming healthcare in Malta

Malta tackled a shortage of specialist healthcare professionals by sending students to the United Kingdom for advanced training in genetic counselling, optometry, and orthoptics.

Τι είναι το ΕΚΤ+

What is esf+ collage
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) είναι το κύριο μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό. Με προϋπολογισμό περίπου 99,3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027, το ΕΚΤ+ θα συνεχίσει να παρέχει σημαντική συνεισφορά στις πολιτικές της ΕΕ για την απασχόληση, την κοινωνία, την εκπαίδευση και τις δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σ’ αυτούς τους τομείς.