Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska socialfonden+

Easi i praktiken

Det finns flera sätt att dra nytta av Easi-delen, även utan att ansöka om bidrag eller delta i upphandlingar. Du kan t.ex. vara med på konferenser eller andra offentliga evenemang som anordnas av kommissionen, Easi-bidragsmottagare eller andra. Du hittar evenemangen under ”Nyheter” på den här webbplatsen och på sidan för Easi-delen av ESF+ på finansierings- och anbudsportalen.

Du kan också kontakta Easi-bidragsmottagare direkt för att få höra mer om deras verksamhet via avsnittet Projekt och resultat på sidan för Easi-delen av ESF+ på finansierings- och anbudsportalen och på den här webbplatsen genom att klicka på ”Projekt”.

Eftersom Easi-delen ska utgå från sociala behov är det också önskvärt med feedback från centrala aktörer, t.ex. arbetsmarknadens parter och civilsamhällesorganisationer. Kommissionen för därför strategiska dialoger med viktiga organisationer på EU-nivå som företräder sina medlemsorganisationer i det civila samhället på områdena sysselsättning och sociala frågor.

Easis tekniska arbetsgrupp består av EU-kommissionen och företrädare för EU-länderna och de länder utanför EU som deltar i Easi-delen. Arbetsgruppen ska se till att de viktigaste intressenterna får komma till tals när Easis årliga arbetsprogram utarbetas. Arbetsgruppen diskuterar också genomförandet av Easi-delen. Läs mer på sidan Easi i ditt land.

Du kan också titta på de årliga arbetsprogrammen för Easi-delen.

Arbetsprogrammen beskriver verksamheten (ansökningsomgångar, upphandlingar osv.) de kommande åren.

Du kan kontakta Easi-teamet vid kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering på EMPL-EaSI@ec.europa.eu.