Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska socialfonden+

Vad är ESF+?

Europeiska socialfonden+ (ESF+) är EU:s viktigaste instrument för att investera i människor. Med en budget på omkring 99 miljarder euro under 2021–2027 kommer ESF+ att fortsätta att ge ett viktigt bidrag till EU:s politik och strukturreformer inom sysselsättning, sociala frågor, utbildning och kompetens.

Fonden kommer också att vara central för EU:s återhämtning efter coronapandemin, som har lett till större arbetslöshet, utmaningar för utbildningssystemet och hälso- och sjukvården och ökade klyftor. ESF+ kommer att vara ett av EU:s viktigaste instrument för att hjälpa medlemsländerna att ta itu med dessa problem.

Som en del av sammanhållningspolitiken kommer ESF+ även att fortsätta att minska de ekonomiska, geografiska och sociala skillnaderna i EU.

ESF+ samlar fyra instrument under ett tak

Genom ESF+ slår man ihop fyra finansieringsinstrument som fanns under 2014–2020:

Europeiska socialfonden (ESF), fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (Fead), sysselsättningsinitiativet för unga och programmet för sysselsättning och social innovation (Easi).

Hur förvaltas stödet?

Stödet från ESF+ förvaltas i första hand av medlemsländerna, och kommissionen har en övervakande roll. Det finns två typer av förvaltning: