Skip to main content
Fond Soċjali Ewropew+

FSE+ dirett (EaSI)

Illustration of the employment and social innovation strand

Il-Fergħa tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali (EaSI) tal-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+) għandha baġit ta’ €762 miljun. Il-Fergħa tal-EaSI tibni fuq dak li qabel kien l-Programm tal-EaSI 2014-2020, filwaqt li tkompli tiffoka fuq it-tfassil ta’ politika bbażata fuq l-evidenza u l-esperimentazzjoni soċjali, l-appoġġ għall-mobbiltà tal-impjiegi u l-attivitajiet ta’ strumenti mhux finanzjarji relatati mal-assi preċedenti tal-Mikrofinanzjament u l-Intraprenditorija Soċjali.

Bħala parti mill-FSE+, dan isegwi l-istess għanijiet ta’ politika bħall-FSE+ bil-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali bħala l-qafas ewlieni.

L-EaSI hu ċċentrat fuq il-prijoritajiet ta’ politika ewlenin li ġejjin:

            1) l-impjiegi u l-ħiliet,

            2) is-swieq tax-xogħol u l-mobbiltà tax-xogħol,

            3) il-protezzjoni soċjali u l-inklużjoni attiva u

            4) il-kundizzjonijiet tax-xogħol

L-EaSI għandu jappoġġja attivitajiet analitiċi (stħarriġ, studji, data statistika, metodoloġiji, klassifikazzjonijiet, mikrosimulazzjonijiet, indikaturi, appoġġ għal osservatorji u punti ta’ riferiment fil-livell Ewropew) biex jippromwovi t-tfassil ta’ politika bbażata fuq l-evidenza fl-oqsma tal-impjiegi u l-politika soċjali.

Taħt l-EaSI, il-partijiet ikkonċernati jistgħu jibbenefikaw minn attivitajiet ta’ networking u ta’ bini tal-kapaċità.

Biex jiġu miġġielda n-nuqqasijiet tas-suq tax-xogħol u jiġi żviluppat suq tax-xogħol tal-UE integrat, hu jiffinanzja sħubijiet transfruntieri, u servizzi f’reġjuni transfruntieri kif ukoll skemi ta’ mobbiltà tax-xogħol immirati għall-UE kollha bil-ħsieb li jimtlew il-postijiet battala fejn ġew identifikati l-iżbilanċi tas-swieq tax-xogħol.

L-attivitajiet ta’ komunikazzjoni u disseminazzjoni huma parti kruċjali tal-programm ukoll, b’mod partikolari t-tagħlim reċiproku permezz ta’ skambju ta’ prattiki, approċċi innovattivi, evalwazzjonijiet bejn il-pari u valutazzjoni komparattiva, iżda wkoll gwidi tal-avvenimenti, rapporti, materjal informattiv u kopertura tal-media.