Overslaan en naar de inhoud gaan
Europees Sociaal Fonds Plus

ESF+-direct (EaSI)

Illustration of the employment and social innovation strand

Het onderdeel werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) van het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) heeft een budget van 762 miljoen euro. EaSI bouwt voort op zijn voorloper EaSI-programma(2014-2020). Het accent blijft liggen op objectief onderbouwde beleidsontwikkeling en sociale experimenten, ondersteuning van arbeidsmobiliteit en activiteiten van het niet-financiële instrument in verband met de oude pijler microfinanciering en sociaal ondernemerschap.

Als onderdeel van het ESF+ is het gebonden aan de beleidsdoelstellingen van het ESF+ met de Europese pijler van sociale rechten als voornaamste kader.

EaSI concentreert zich op de volgende beleidsprioriteiten:

            1) Werkgelegenheid en vaardigheden

            2) Arbeidsmarkten en arbeidsmobiliteit

            3) Sociale bescherming en actieve inclusie

            4) Arbeidsomstandigheden

EaSI moet analytische activiteiten (enquêtes, studies, statistieken, methodologieën, classificaties, microsimulaties, indicatoren, ondersteuning van waarnemingsposten en benchmarks op Europees niveau) ondersteunen teneinde objectief onderbouwde beleidsvorming op het gebied van werkgelegenheid en sociaal beleid te promoten.

In het kader van EaSI kunnen belanghebbenden profiteren van netwerk- en capaciteitsopbouwactiviteiten.

Om de tekortkomingen van de arbeidsmarkt te verhelpen en een geïntegreerde EU-arbeidsmarkt te ontwikkelen, financiert het grensoverschrijdende partnerschappen, diensten in grensregio’s en EU-brede arbeidsmobiliteitsregelingen die erop gericht zijn vacatures in te vullen voor beroepen waarvoor de arbeidsmarkten niet in evenwicht zijn.

Eveneens een essentieel onderdeel van het programma zijn communicatie- en verspreidingsactiviteiten, zoals wederzijds leren door uitwisseling van goede praktijken, innovatieve benaderingen, peer reviews en benchmarking, maar ook gidsen, verslagen, voorlichtingsmateriaal en media-aandacht voor evenementen.