Skoči na glavni sadržaj
Europski socijalni fond plus

ESF+ direkt (EaSI)

Illustration of the employment and social innovation strand

Za tematsko područje „Zapošljavanje i socijalne inovacije” (EaSI) Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) izdvojena su 762 milijuna EUR. Tematsko područje EaSI nastavlja se na prethodni Program EaSI za razdoblje 2014. – 2020. Naglasak je i dalje na kreiranju politika utemeljenih na dokazima i socijalnom eksperimentiranju, podupiranju profesionalne mobilnosti i nefinancijskih aktivnosti povezanih s prethodnim potprogramom „Mikrofinanciranje i socijalno poduzetništvo”.

Kao dio fonda ESF+, i ovaj fond ima iste ciljeve politike, a glavni mu je okvir europski stup socijalnih prava.

EaSI ima sljedeće glavne prioritete politike:

            1. zapošljavanje i vještine

            2. tržišta rada i mobilnost radne snage

            3. socijalna zaštita i aktivno uključivanje te

            4. radni uvjeti.

EaSI-jem se podupiru analitičke aktivnosti (ankete, studije, statistički podaci, metodologije, klasifikacije, mikrosimulacije, pokazatelji, potpora opservatorijima i mjerilima na europskoj razini) radi promicanja kreiranja politika utemeljenih na dokazima u području zapošljavanja i socijalne politike.

U okviru EaSI-ja dionici mogu iskoristiti mogućnosti umrežavanja i aktivnosti izgradnje kapaciteta.

Da bi se otklonili nedostaci i razvilo integrirano tržište rada EU-a, iz EaSI-ja se financiraju prekogranična partnerstva i usluge u prekograničnim regijama te ciljani programi mobilnosti na razini EU-a s ciljem popunjavanja slobodnih radnih mjesta ondje gdje su utvrđene neravnoteže na tržištima rada.

Ključan su dio programa i komunikacija te širenje informacija. Pod time se posebno misli na uzajamno učenje razmjenom praksi, inovativne pristupe, stručne preglede i ocjenjivanje prema referentnim vrijednostima, ali i na vodiče za događanja, izvješća, informativne materijale i medijsku pokrivenost.