Ugrás a tartalomra
Európai Szociális Alap Plusz

Közvetlen irányítás (EaSI)

Illustration of the employment and social innovation strand

Az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) foglalkoztatásra és szociális innovációra irányuló ágának (EaSI) költségvetése 762 millió euró. Az EaSI a foglalkoztatás és a szociális innováció európai uniós programja, amely az előző, 2014–2020-as EaSI programra épül. Az új program középpontjában is a tényeken alapuló szakpolitikai döntéshozatal, az újító, kísérleti jellegű társadalompolitikai intézkedések, a foglalkozási mobilitás támogatása és a volt „Mikrofinanszírozás és szociális vállalkozás” tengellyel kapcsolatos, nem pénzügyi eszközökön alapuló tevékenységek állnak.

Az EaSI ugyanazokat a szakpolitikai célkitűzéseket követi, mint az ESZA+, melynek a részét képezi, és ennek megfelelően nagyrészt ugyancsak a szociális jogok európai pillérén nyugszik.

Az EaSI a következő fő szakpolitikai prioritásokra összpontosít:

            1) foglalkoztatás és készségek,

            2) munkaerőpiacok és munkavállalói mobilitás,

            3) szociális védelem és aktív befogadás, valamint

            4) munkafeltételek.

Az EaSI a tényeken alapuló szakpolitikai döntéshozatal előmozdítása érdekében elemző tevékenységeket támogat a foglalkoztatás- és szociálpolitika területén (felmérések, tanulmányok, statisztikák, módszertanok, osztályozások, mikroszimulációk, mutatók, európai szintű megfigyelőközpontok, referenciaértékek).

Az EaSI révén az érdekelt felek hálózatépítési és kapacitásépítési tevékenységeket valósíthatnak meg.

A munkaerő-piaci hiányosságok felszámolása és integrált uniós munkaerőpiac kialakítása érdekében az EaSI több tagországra kiterjedő partnerségeket és szolgáltatásokat finanszíroz a határon átnyúló régiókban, és forrásokat biztosít az EU egészére kiterjedő, az üres álláshelyek betöltésére irányuló célzott munkaerő-mobilitási programokhoz a munkaerő-piaci egyensúlyhiány jellemezte területeken.

A kommunikációs és terjesztési tevékenységek – így pl. a tapasztalatok és innovatív módszerek megosztása, illetve a szakértői értékeléseken és összehasonlító teljesítményértékelésen alapuló kölcsönös tanulás, a rendezvények, iránymutatások, jelentések, tájékoztató anyagok és médiatudósítások– szintén a program kulcsfontosságú részét képezik.