Gå til hovedindhold
Europæiske Socialfond Plus

EaSI i praksis

Det er muligt på forskellige måder at opnå fordele ved EaSI-indsatsområdet uden at ansøge om tilskud eller deltage i udbud. Interesserede kan deltage i konferencer og andre arrangementer, der er åbne for offentligheden, og som afholdes af Kommissionen, EaSI-støttemodtagere og andre. Arrangementerne fremgår af afsnittet "Nyheder" her på siden og kan også findes på siden om ESF+ EaSI på finansierings- og udbudsportalen under afsnittet "Sidste nyt".

Desuden kan støttemodtagere under EaSI kontaktes direkte for at høre om deres aktiviteter via sektionen "Projekter og resultater" på siden om ESF+ EaSI på finansierings- og udbudsportalen samt på denne side ved at klikke på "Projekter".

Da EaSI-indsatsområdet har til formål at tage udgangspunkt i sociale behov, ønsker man desuden at modtage aktiv feedback fra centrale interessenter, herunder arbejdsmarkedets parter og civilsamfundsorganisationer. Derfor gennemfører Kommissionen strategiske dialoger med centrale organisationer i EU, der repræsenterer deres medlemsorganisationer i civilsamfundet på det beskæftigelsesmæssige og sociale område.

EaSI's tekniske arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Europa-Kommissionen og medlemslandenes regeringer samt for tredjelande, der deltager i indsatsområdet. EaSI's tekniske arbejdsgruppe sørger for, at de vigtigste interessenter høres i forbindelse med udarbejdelsen af EaSI's årlige arbejdsprogrammer. Den drøfter også gennemførelsen af forskellige dele af EaSI-indsatsområdet. Yderligere oplysninger findes på siden EaSI i dit land.

De årlige arbejdsprogrammer for EaSI-indsatsområdet opført pr. år kan ses her.

Arbejdsprogrammerne viser de aktiviteter (forslagsindkaldelser, udbud osv.), der skal gennemføres i det/de kommende år.

EaSI-teamet i Europa-Kommissionens GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion kan kontaktes pr. e-mail på: EMPL-EaSI@ec.europa.eu