Ugrás a tartalomra
Európai Szociális Alap Plusz

Megosztott irányítás

A megosztott irányítás lehetővé teszi, hogy a felelősség a megfelelő szinten maradjon, így elősegíti, hogy a finanszírozás jobban támogassa az ESZA+ célkitűzéseit. Az Európai Regionális Fejlesztési Alappal (ERFA), a Kohéziós Alappal (KA) és az Igazságos Átmenet Alappal (IÁA) együtt az ESZA+ az uniós kohéziós politika szerves részét képezi.

Hogyan működik a megosztott irányítás?

A megosztott irányítás azt jelenti, hogy az ESZA+ alapot a Bizottság és a tagállamok közös felelősséggel hajtják végre.

A Bizottság és a tagállamok minden hétéves programozási időszak elején megállapodnak az ESZA+-beruházások fő prioritásairól, amelyek nemzeti vagy regionális programokban kerülnek meghatározásra. Például a Bizottság és valamelyik tagállam megállapodhat abban, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetni az ifjúsági munkanélküliség enyhítésére vagy az állami oktatási rendszer javítására az adott országban.

A programok elfogadását követően a tagállamok felelősek a tervezett intézkedések végrehajtásáért, beleértve a finanszírozandó projektek kiválasztását és a pénzforrások folyósítását a projektszervezők számára. A tagállamok a szervezetek széles körének – állami szerveknek, magánvállalkozásoknak és civil társadalmi szervezeteknek – biztosítanak finanszírozást. A Bizottság nyomon követi a programok végrehajtását, megtéríti a kiadásokat, és végső soron felelős a költségvetésért.

Fontos, hogy a megosztott irányítás a partnerség elve alapján működik, amelynek értelmében a partnereket és az érdekelt feleket be kell vonni a a folyamat minden szakaszában, a programozástól kezdve a végrehajtáson át a nyomon követésig és értékelésig. Ez az elv kulcsfontosságú annak biztosításához, hogy a kiadások a lehető leghatékonyabbak és legeredményesebbek legyenek.

Az ESZA+ megosztott irányításának egyik alapeleme a társfinanszírozás, vagyis hogy az ESZA+ programjainak költségvetéséhez az EU és az adott tagállam egyaránt hozzájárul. A beruházási területtől és a tevékenységek helyszínéül szolgáló régió fejlettségi szintjétől függően az uniós társfinanszírozási arány 50% és 95% között mozog.