Ugrás a tartalomra
Európai Szociális Alap Plusz

Mi az ESZA+?

Az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) a humántőke-befektetések és a szociális jogok európai pillére végrehajtásának fő eszköze az Európai Unióban. A 2021 és 2027 közötti időszakban 142,7 milliárd euróból gazdálkodó ESZA+ az elődjéhez hasonlóan jelentős mértékben hozzájárul az EU foglalkoztatási, szociális, oktatási és készségfejlesztési politikájához, és ösztönzi a strukturális reformokat ezeken a területeken.

Az alapnak az uniós országok koronavírus-világjárványt követő társadalmi-gazdasági helyreállításában is kulcsszerepe van. A pandémia visszájára fordította a munkaerőpiaci részvétel terén kirajzolódó kedvező trendet, óriási kihívás elé állította az oktatási és egészségügyi rendszereket, és növelte az egyenlőtlenségeket. Az ESZA+ az egyik legfontosabb uniós eszköz, amellyel élve a tagállamok felülkerekedhetnek a nehézségeken.

A kohéziós politika részét képező ESZA+ az elődprogramhoz hasonlóan támogatja az EU gazdasági, területi és társadalmi kohézióját, azaz csökkenti a tagállamok és a régiók közötti egyenlőtlenségeket.

ESZA+: négy alap egyben

Az ESZA+ négy finanszírozási eszközt foglal magában, melyek a 2014–2020-as programozási időszakban különálló alapként működtek. Ez a négy finanszírozási eszköz: az Európai Szociális Alap (ESZA), a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap (FEAD), az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés és a foglalkoztatás és a szociális innováció európai programja (EaSI).

Hogyan nyújt támogatást az ESZA+?

Az ESZA+ keretében nyújtott támogatást főként a tagállamok kezelik, a Bizottság pedig felügyeleti szerepet tölt be a folyamatban. A finanszírozásra ezért a következők révén kerül sor:

  • Megosztott irányítás – ennek keretében a forrásokat a tagállamok a Bizottsággal partnerségben kezelik. Ezzel az irányítási módszerrel a 2021–2027-es időszakban hozzávetőleg 142 milliárd euró felhasználásáról lehet dönteni (ebből 95,1 milliárd euró az uniós költségvetésből származik).
  • A foglalkoztatást és a szociális innovációt ösztönző EaSI – a Bizottság hajtja végre közel 762 millió eurós költségvetésből a 2021–2027-es időszakban.

A szociális jogok európai pillérében foglalt elvek megvalósítása

A szociális jogok európai pillérének 20 alapelve jelöli ki számunkra az utat, melyen haladva kiépíthetjük a méltányos, befogadó és az embereknek a lehetőségek széles körét kínáló, erős szociális Európát.  Az ESZA+ fő célkitűzései egyértelműen ezeken az alapelveken nyugszanak.

Latest news & videos