Ugrás a tartalomra
Európai Szociális Alap Plusz

Mi az ESZA+?

Az Európai Unió mindenekelőtt az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) finanszírozási eszköz révén ruház be az emberek jövőjébe. A 2021 és 2027 közötti időszakban csaknem 99,3 milliárd euróból gazdálkodó ESZA+ az elődjéhez hasonlóan jelentős mértékben hozzájárul majd az EU foglalkoztatási, szociális, oktatási és készségfejlesztési politikájához, és ösztönözni fogja az e területeken végrehajtandó strukturális reformokat.

Az alapnak az uniós országok koronavírus-világjárványt követő társadalmi-gazdasági helyreállításában is kulcsszerepe lesz. A pandémia visszájára fordította a munkaerőpiaci részvétel terén kirajzolódó kedvező trendet, óriási kihívás elé állította az oktatási és egészségügyi rendszereket, és növelte az egyenlőtlenségeket. Az ESZA+ lesz az egyik legfontosabb uniós eszköz, amellyel élve a tagállamok felülkerekedhetnek a nehézségeken.

A kohéziós politika részét képező ESZA+ az elődprogramhoz hasonlóan támogatni fogja az EU gazdasági, területi és társadalmi kohézióját, azaz csökkenteni fogja a tagállamok és a régiók közötti egyenlőtlenségeket.

ESZA+: négy alap egyben

Az ESZA+ négy finanszírozási eszközt foglal magában, melyek a 2014–2020-as programozási időszakban különálló alapként működtek. Ez a négy finanszírozási eszköz:

 az Európai Szociális Alap (ESZA), a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap (FEAD), az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés és a foglalkoztatás és a szociális innováció európai programja (EaSI).

Hogyan fog támogatást nyújtani az ESZA+?

Az ESZA+ keretében nyújtott támogatást főként a tagállamok kezelik, a Bizottság pedig felügyeleti szerepet tölt be a folyamatban. A finanszírozásra ezért a következők révén kerül sor:

Latest news & videos