Ugrás a tartalomra
Európai Szociális Alap Plusz

Társadalmi innováció és transznacionális együttműködés

A szociális innováció célja, hogy a munkafeltételek, az oktatás és az egészség javítása és a közösségfejlesztés, illetve a sürgető társadalmi problémák, pl. a szegénység és a megkülönböztetés elleni fellépés révén javulást érjen el az EU polgárai számára az élet különböző területein. A hatóságok, a civil társadalom, a tudományos élet képviselői és a vállalkozások bevonása révén Európa hathatósan kezelheti mindazokat a közös problémákat, melyek már régóta megoldásra várnak.

Az ESZA+ a szociális innováció szolgálatában

Elődjéhez hasonlóan az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) is számos intézkedéssel segíti a szociális innovációt. A tagállamok felkérést kapnak arra, hogy a részükre juttatott ESZA+-forrásokból – saját országos, illetve regionális keretfeltételeikkel összhangban lévő intézkedéseken keresztül – támogassák a szociális innovációt.

A tagállami fellépésen túl a következő uniós szintű intézkedések célkeresztjében is a szociális innováció áll:

ESZA Szociális Innováció Plusz

Ez az új kezdeményezés, mely 197 millió euróból gazdálkodhat, innovatív megoldások kidolgozását, fejlesztését és terjesztését célzó uniós szintű, több országra kiterjedő projekteket irányoz elő. Létre fogja hozni a szociális innováció európai kompetenciaközpontját, amely összegyűjti, értékeli, fejleszti, validálja és terjeszti a szociális innováció eszközeit és módszereit. Az ESZA Szociális Innováció Plusz kölcsönös tanulást, kapacitásépítést és hálózatépítést kínál az ESZA irányító hatóságai és más érdekeltek számára.

Transznacionális együttműködési platform

Ez a platform ideiglenesen fog működni mindaddig, amíg üzembe nem helyezik a szociális innováció európai kompetenciaközpontját, és lehetőséget nyújt majd az irányító hatóságoknak, hogy megosszák egymással információikat, tapasztalataikat és a levont tanulságokat. A szociális innováció mellett a platform a következő területekkel foglalkozó gyakorlatközösségeknek is helyet ad majd:

  • Foglalkoztatás, oktatás és képzés
  • Társadalmi befogadás
  • Eredményalapú irányítás

Szociális innovációs adatbázis

Jelenleg készül egy új szociális innovációs adatbázis, amely növelni fogja a szociális innovációs kezdeményezések láthatóságát, népszerűsíteni fogja a bevált módszereket és meg fogja könnyíteni partnerségek létrehozását.

Mire az adatbázis 2021 őszén megkezdi a működését, száz (nemzeti vagy uniós finanszírozású) esettanulmányt fog tartalmazni, melyeket az irányító hatóságoktól és a projektek kedvezményezettjeitől származó további információk egészítenek majd ki. Az adatbázist a szociális innováció európai kompetenciaközpontja fogja kezelni és folyamatosan fejleszteni.

A szociális innováció nemzeti kompetenciaközpontjai

2021 májusától kezdődően hat projekt keretében két év leforgása alatt csaknem az összes tagállamban szociális innovációval foglalkozó nemzeti kompetenciaközpont fog létesülni. Ezek a központok segítséget nyújtanak majd az irányító hatóságoknak a szociális innovációs intézkedések programozásában és végrehajtásában, valamint támogatni fogják a helyi szervezeteket kapacitásépítési és hálózatépítési intézkedések révén.

Az ESZA+ EaSI-ága

A szociális innovációt az ESZA+ foglalkoztatásra és szociális innovációra irányuló ága, az EaSI is támogatni fogja. Ennek keretében kísérleti jellegű – egyrészt a szociális jogok európai pillérének megvalósítását, másrészt a felmerülő helyi szükségletek kezelését célzó – szociális intézkedésekre irányuló ajánlattételi felhívások lesznek közzétéve.