Ugrás a tartalomra
Európai Szociális Alap Plusz

Hogyan működik a közvetlen irányítás?

Az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) másik ágától eltérően a foglalkoztatás és a szociális innováció (EaSI) részterületének zömét az Európai Bizottság szolgálatai irányítják. Ez a közvetlen irányítás azt jelenti, hogy az Európai Bizottság pályázati felhívásokat tesz közzé támogatások odaítélésére projektek részére, valamint ajánlati felhívásokat szolgáltatási és/vagy árubeszerzésre irányuló szerződések odaítélésére. A Bizottság díjakat is odaítélhet. A program egy kis részét nemzetközi szervezetek hajtják végre közvetett irányítás keretében.

A tevékenységek leírása az éves munkaprogramokban található, melyeket a Bizottság az uniós tagállamokkal és az érdekelt felekkel, köztük a civil társadalom képviselőivel folytatott konzultációt követően dolgoz ki.

Az ESZA+-bizottság keretében működő EaSI technikai munkacsoport az Európai Bizottság munkatársaiból és a tagállamok kormányzati képviselőiből áll. Az EaSI technikai munkacsoport megvitatja az EaSI-ág végrehajtását, különösen az EaSI munkaprogramjait.  További információk az EaSI technikai munkacsoportról a következő oldalon találhatók: A foglalkoztatás és a szociális innováció európai uniós programja (EaSI) az Ön hazájában.

Az EaSI éves munkaprogramjai itt találhatók.

A vissza nem térítendő támogatás és a közbeszerzés fogalma

vissza nem térítendő támogatás olyan projektek vagy szervezetek támogatásához nyújtott pénzügyi hozzájárulás, amelyek előmozdítják az EU érdekeit, vagy hozzájárulnak valamely uniós program vagy szakpolitika végrehajtásához. A támogatást pályázati felhívás útján ítélik oda, kivéve, ha a kedvezményezett az egyetlen, aki képes vagy jogosult arra, hogy végrehajtsa a tevékenységet. Ezeket a kivételeket a munkaprogramok tartalmazzák.

A pályázati felhívások a finanszírozási és pályázati portálon kerülnek közzétételre.

A Bizottság közbeszerzés útján szerzi be a program megvalósításához szükséges árukat és szolgáltatásokat, melyek többsége szellemi szolgáltatás (statisztikai vagy ellenőrzési jelentések, tanácsadói munka, kommunikációs anyagok, fordítás stb.).

Az EaSI keretében közzétett pályázati felhívások itt találhatók.   A nagy értékű közbeszerzések az Európai Unió Hivatalos Lapjának kiegészítésében és az uniós intézmények e-közbeszerzési platformján is közzé vannak téve:  Ted – tenders electronic daily.

Kik vehetnek részt?

A szerződéseket a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési szabályainak megfelelően ítélik oda. Bármely jogalany pályázhat, amelynek székhelye valamelyik tagállamban vagy nemzetközi vagy kétoldalú megállapodást kötött harmadik országban található.

Ami a vissza nem térítendő támogatásokat illeti, az EaSI pályázati felhívásaiban az alábbi országokból származó személyek és szervezetek vehetnek részt:

  • az EU tagállamai (valamint tengerentúli országai és területei);
  • az EGT-országok, az EGT-megállapodással összhangban;
  • az EU-hoz csatlakozó országok, a tagjelölt és a potenciális tagjelölt országok, a velük kötött keretmegállapodásoknak megfelelően;
  • olyan harmadik országok, amelyek megállapodást írtak alá arról, hogy részt vesznek az EaSI-ág tevékenységeiben, valamint az EaSI munkaprogramjában felsorolt harmadik országok, ha ez valamelyik intézkedés céljainak eléréséhez szükséges. Ez utóbbi esetben azonban a nem uniós országban székhellyel rendelkező szervezeteknek elvileg viselniük kell a részvételük költségeit.

Végezetül pedig az EaSI nyitva áll bármely, az uniós jog alapján létrehozott jogalany, illetve bármely nemzetközi szervezet előtt.