Ugrás a tartalomra
Európai Szociális Alap Plusz

Az ALMA működése a gyakorlatban

cooks learning in kitchen
(c) Európai Unió

Az ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve, azaz: „tűzz ki célt magad elé, tanulj, fejleszd készségeidet, érvényesülj!”) egy uniós kezdeményezés, amely a 18 és 29 év közötti, nem foglalkoztatott, és oktatásban és képzésben sem részesülő fiatalokat (az ún. NEET-fiatalokat) támogatja.

Az ALMA segíteni hivatott a hátrányos helyzetű fiataloknak abban, hogy belépjenek a munkaerőpiacra és a társadalom aktív részeseivé váljanak. A kezdeményezés ezt a fiatalok nemzetközi mobilitásának javítása révén kívánja elérni, ami nagyban előmozdíthatja szakmai és személyes fejlődésüket.

Az ALMA egyedülálló lehetőséget kínál a fiataloknak arra, hogy munkatapasztalatot szerezzenek és új készségeket sajátítsanak el különböző uniós országokban. A kezdeményezés minden résztvevő számára személyre szabott tervet és folyamatos mentorálást nyújt, munkával kapcsolatos gyakorlati külföldi tapasztalatszerzésre összpontosítva. 

Ezen az oldalon hasznos információkat adunk közre az ESZA+ irányító hatóságai, a küldő és fogadó szervezetek, valamint az ALMA jövőbeli résztvevői számára. Ha részletes tájékoztatást szeretne olvasni a témában, ajánljuk figyelmébe az ALMA-ról szóló kézikönyvet.

Irányító hatóságok

Az ALMA elősegítheti az ESZA+ több egyedi célkitűzését is, így a következőket:

  • ifjúsági foglalkoztatás (a),
  • egyenlő hozzáférés a képzéshez és a tanulási célú mobilitáshoz (f),
  • aktív befogadás (h),
  • a harmadik országbeli állampolgárok és a marginalizált közösségek társadalmi-gazdasági integrációja (i) és (j),
  • a szegénység kockázatának kitettek társadalmi befogadása (l).

A tagállamok használhatják az ALMA-t a fiatalokkal és társadalmi befogadással kapcsolatos tematikus koncentrációra vonatkozó ESZA+-követelmények teljesítésére is.  

Az ALMA a kötelező szociális innovációs prioritás keretében 95%-ig terjedő társfinanszírozást nyújthat. Ha a programozás már folyamatban van, az ALMA beágyazható a társadalmi befogadással vagy a fiatalok foglalkoztatásával kapcsolatos egyedi célkitűzéseket támogató intézkedésekbe. A programok utólag módosíthatók az ALMA-ra utaló hivatkozásokkal.

Az ALMA-hálózat összekapcsolja az ESZA+ azon irányító hatóságait és végrehajtó szerveit, amelyek részt vesznek vagy részt kívánnak venni az ALMA-kezdeményezésekben. A hálózat megkönnyíti az ALMA mobilitási projektjeinek végrehajtását a tagállamokban és a régiókban. Ha szeretne részt venni a kezdeményezésben, vagy további felvilágosítást szeretne, írjon nekünk a következő e-mail-címre: alma@esf.lt

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete uniós szintű egyszerűsített költségelszámolási módszereket határoz meg a célcsoportok, a programciklusok, a minőségi előírások és a támogathatósági kritériumok figyelembevételével. 

Küldő és fogadó szervezetek

Azok a szervezetek, amelyek részt szeretnének venni partnerként a kezdeményezésben, az ALMA partnerkereső adatbázisában regisztrálhatják magukat. 

A küldő szervezetek országos vagy regionális szinten pályázhatnak ALMA-felhívásokra. A felhívásokkal kapcsolatos felvilágosításért kérjük, forduljon az Ön tagállamában vagy régiójában működő irányító hatósághoz.

A fogadó szervezetek transznacionális partnerségeket alakíthatnak ki a küldő szervezetekkel. Ha partnerségi lehetőségeket keres, kérjük, vegye igénybe az ALMA partnerkereső adatbázisát vagy forduljon az illetékes irányító hatósághoz.

Más helyi szervezeteknek (vállalkozásoknak, ifjúsági szervezeteknek, képzési központoknak stb.) is azt javasoljuk, hogy regisztrálják magukat az adatbázisban.

Az ALMA jövőbeli résztvevői

Magánszemélyek nem pályázhatnak közvetlenül az ALMA-ra; a résztvevőket a nemzeti és regionális ESZA+-programok által társfinanszírozott szervezetek választják ki. 

Ha szeretne részletes tájékoztatást kapni az ALMA végrehajtásáról, forduljon az Ön tagállamának vagy régiójának irányító hatóságához.

További felvilágosítást a következő e-mail-címen kérhet: EMPL-ALMA@EC.EUROPA.EU