Hyppää pääsisältöön
Euroopan sosiaalirahasto plus

EaSI alan toimijoille

EaSI-toimintalohkosta voi hyötyä useilla tavoilla, vaikka ei hakisi avustuksia tai osallistuisi tarjouskilpailuihin. Kiinnostuneet voivat osallistua komission, EaSI-tuensaajien ja muiden toimijoiden järjestämiin konferensseihin ja muihin yleisölle avoimiin tapahtumiin. Tällaisia tapahtumia tuodaan esiin tämän verkkosivuston uutisosiossa ja rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa ESR+ sivulla (EaSI) osiossa ”What’s new”.

Lisäksi EaSI-tuensaajia voi lähestyä suoraan, jos haluaa lisätietoja niiden toteuttamista toimista, rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa ESR+ -sivulla (EaSI) olevassa osiossa Hankkeet ja tulokset sekä tällä verkkosivustolla napsauttamalla kohtaa ”Hankkeet”.

Koska EaSI-toimintalohkossa toiminnan perustana ovat sosiaaliset tarpeet, sillä pyydetään lisäksi aktiivista palautetta keskeisiltä sidosryhmiltä, kuten työmarkkinaosapuolilta ja kansalaisjärjestöiltä. Tästä syystä komissio käy strategista vuoropuhelua sellaisten keskeisten EU:n tason organisaatioiden kanssa, jotka edustavat kansalaisyhteiskuntaan kuuluvia jäsenjärjestöjään työllisyys- ja sosiaalialalla.

EaSIn tekninen työryhmä koostuu Euroopan komission ja jäsenmaiden edustajista sekä toimintalohkoon assosioituneiden kolmansien maiden edustajista. Se huolehtii siitä, että keskeisten sidosryhmien ääni kuuluu, kun EaSI-ohjelman vuotuisia työohjelmia valmistellaan. EaSIn teknisessä työryhmässä käsitellään myös EaSI-toimintalohkon täytäntöönpanoa koskevia näkökohtia. Lisätietoja on saatavilla verkkosivullaEaSI omassa maassasi.

EaSI-toimintalohkon vuotuiset työohjelmat löydät napsauttamalla tästä.

Näissä työohjelmissa esitellään tulevina vuosina toteutettavat toimet (kuten ehdotuspyynnöt ja hankinnat).

Euroopan komission työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston EaSI-tiimiin voit ottaa yhteyttä sähköpostitse: EMPL-EaSI@ec.europa.eu.